Tiểu luận Những vấn đề kinh tế chính trị trong thời kỳ quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội ở Việt Nam

Mục lụcLỜI MỞ ĐẦU.1Phần I : Nền KTVN trong thời kỳCNH_HĐH.2Phần II: Giới thiệu chung.3I. Những vấn đề KTCT của KTVN trong CNH-HĐH.3 1- Sơ lược về nền KTVN.3 2- Thực trạng nền kinh tế nước ta hiện nay.4 3- Sự chuyển biến của nền kinh tế.5II. CNH-HĐH nhằm xây dựng CSVCKT cho CNXH.6 1- Cơ sở vật chất kỹ thuật.6 2- Những yếu tố biến đổi CSVCKT.6 3- Con đường xây dựng CSVCKT.7 4- Những tiền đề cần thiết để xây dựng CSVCKT.9III. Điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.10 1- Mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế.10 2- Các hình thức quan hệ kinh tế quốc tế.11 3- Khả năng và giải pháp của việc mở rộng QHKTQT.12IV. Thực tế nền kinh tế Việt Nam trong quá trình CNH-HĐH.13Phần III : Kết luận.14TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

LỜI MỞ ĐẦU.1

Phần I : Nền KTVN trong thời kỳCNH_HĐH.2

Phần II: Giới thiệu chung.3

I. Những vấn đề KTCT của KTVN trong CNH-HĐH.3

1- Sơ lược về nền KTVN.3

2- Thực trạng nền kinh tế nước ta hiện nay.4

3- Sự chuyển biến của nền kinh tế.5

II. CNH-HĐH nhằm xây dựng CSVCKT cho CNXH.6

1- Cơ sở vật chất kỹ thuật.6

2- Những yếu tố biến đổi CSVCKT.6

3- Con đường xây dựng CSVCKT.7

4- Những tiền đề cần thiết để xây dựng CSVCKT.9

III. Điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.10

1- Mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế.10

2- Các hình thức quan hệ kinh tế quốc tế.11

3- Khả năng và giải pháp của việc mở rộng QHKTQT.12

IV. Thực tế nền kinh tế Việt Nam trong quá trình CNH-HĐH.13

Phần III : Kết luận.14

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY