Tiểu luận Những thách thức trong thực hiện công bằng xã hội - Tăng trưởng và định hướng cho thời gian tới

Để cú được những thành tựu về kinh tế và cụng bằng xó hội như trờn thỡ Đảng đó luụn khăng định phương chõm chung cho đương lối của mỡnh đú là : tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và cụng bằng xó hội ngay trong từng bước và trong suốt quỏ trỡnh phỏt triển”.Chớnh nền tảng tư tưởng này đó chỉ đạo quỏ trỡnh hoạch định và thực thi hệ thống cỏc chớnh sỏch phỏt triển kinh tế xó hội của nước ta trong những năm qua. Cỏc chớnh sỏch kinh tế được thống nhất với cỏc chớnh sỏch xó hội, trong đú việc thực hiện chớnh sỏch tăng trưởng kinh tế cú tỏc dụng thỳc đẩy cụng bằng xó hội, đồng thời việc thực hiện chớnh sỏch xó hội tạo thuận lợi cho tăng trương kinh tế.

Để cú được những thành tựu về kinh tế và cụng bằng xó hội như trờn thỡ Đảng đó luụn khăng định phương chõm chung cho đương lối của mỡnh đú là : tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và cụng bằng xó hội ngay trong từng bước và trong suốt quỏ trỡnh phỏt triển”.Chớnh nền tảng tư tưởng này đó chỉ đạo quỏ trỡnh hoạch định và thực thi hệ thống cỏc chớnh sỏch phỏt triển kinh tế xó hội của nước ta trong những năm qua. Cỏc chớnh sỏch kinh tế được thống nhất với cỏc chớnh sỏch xó hội, trong đú việc thực hiện chớnh sỏch tăng trưởng kinh tế cú tỏc dụng thỳc đẩy cụng bằng xó hội, đồng thời việc thực hiện chớnh sỏch xó hội tạo thuận lợi cho tăng trương kinh tế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY