Tiểu luận Những nhiệm vụ kinh tế cơ bản trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt nam

MỤc lục

Trang

PHẦN MỞ ĐẦU 1

PHẦN NỘI DUNG 2

I/ Khái quát cơ bản của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 2

1/ Tính tất yếu khách quan 2

2/ Quá độ lên chủ nghĩa xã hội,bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam 2

II/ Những nhiệm vụ kinh tế cơ bản trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt nam 3

1/ Phát triển lực lượng sản xuất và công nghiệp hoá-hiện đại hoá đất nước 3

1.1/ Đẩy mạnh cuộc Cách mạng khoa hoc-kỹ thuật nhằm phát triển lực lượng sản xuất xã hội 4

1.2/ Thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại hoá,hợp lý và hiệu quả cao 4

1.3/ Thiết lập quan hệ sản xuất phù hợp theo định hướng xã hội chủ nghĩa 4

2/ Xây dựng quan hệ sản xuất mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa 5

3/ Mở rộng,nâng cao hiệu quả của kinh tế đối ngoại 5

3.1/ Ngoại thương 6

3.2/ Hợp tác trong lĩnh vực sản xuất 7

3.3/ Hợp tác khoa học-kỹ thuật 8

3.4/ Đầu tư quốc tế 8

3.5/ Các hình thức dich vụ thu ngoại tệ,du lịch quốc tế 8

4/ Cải thiện,nâng cao đời sống nhân dân 10

PHẦN KẾT THÚC 11

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY