Tiểu luận Những giải pháp để phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta

- Nói định hướng XHCN là muốn nhấn mạnh tính chủ động của Đảng trong quá trình thực hiện KTTT. Vai trò của Đảng thể hiện ở việc lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đường lối chính sách KTTT với mục tiêu vì lợi ích của nhân dân, vì xã hội công bằng, dân chủ, văn minh đồng thời uốn nắn những lệch lạc, bổ sung và hoàn chỉnh các chính sách về KTTT - Vai trò của Nhà nước được thể hiện ở việc quản lí vĩ mô nền kinh tế, thực hiện chức năng điều tiết nền kinh tế và xây dựng hệ thống kinh tế Nhà nước vững mạnh để đảm bảo tính định hướng XHCN của nền KTTT.

- Nói định hướng XHCN là muốn nhấn mạnh tính chủ động của Đảng trong quá trình thực hiện KTTT. Vai trò của Đảng thể hiện ở việc lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đường lối chính sách KTTT với mục tiêu vì lợi ích của nhân dân, vì xã hội công bằng, dân chủ, văn minh đồng thời uốn nắn những lệch lạc, bổ sung và hoàn chỉnh các chính sách về KTTT

- Vai trò của Nhà nước được thể hiện ở việc quản lí vĩ mô nền kinh tế, thực hiện chức năng điều tiết nền kinh tế và xây dựng hệ thống kinh tế Nhà nước vững mạnh để đảm bảo tính định hướng XHCN của nền KTTT.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY