Tiểu luận Nguồn lực con người trong thời đại công nghiệp hoá hiện đại hoá

MỤC LỤC

Trang

A. LỜI NÓI ĐẦU 2

B. NỘI DUNG 3

Chương I : NỘI DUNG BẢN CHẤT, ĐẶC ĐIỂM CỦA QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ - HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM. 3

1. Nội dung, bản chất của công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 3

2. Những đặc điểm cơ bản của công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam hiện nay. 6

Chương II : VAI TRÒ CỦA NGUỒN LỰC CON NGƯỜI TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ - HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC. 8

I. Khái Niệm Về Nguồn Lực Con Người 8

II. Nguồn Lực Con Người - Yếu Tố Quyết Định Sự Nghiệp Công Nghiệp Hoá, Hiện Đại Hóa 9

1. Nguồn lực con người trong mối quan hệ với các nguồn lực khác. 9

2.Tiềm năng của trí tuệ. 11

3. Sức mạnh trí tuệ trong điều kiện hiện nay. 13

Chương III : THỰC TRẠNG NGUỒN LỰC CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRƯỚC YÊU CẦU CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HÓA . 15

I. Thực Trạng Nguồn Lực Con Người . 15

1. Về số lượng nguồn lực con người. 15

2. Về cơ cấu nguồn lực con người. 16

3. Về chất lượng nguồn lực con người 17

4. Một số nhận xét về nguồn lực con người Việt Nam hiện nay. 20

Chương IV : NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM KHAI THÁC VÀ PHÁT TRIỂN CÓ HIỆU QUẢ NGUỒN LỰC CON NGƯỜI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM. 22

I.Phương hướng và các quuan điểm chỉ đạo. 22

1.Phương hướng chung. 22

2. Những quan điểm chỉ đạo. 22

II.Những Nhóm Giải Pháp Cơ Bản. 23

1.Nhóm giải về khia thác hợp lý, có hiệu quả nguồn lực con người . 23

2. Ngóm giải pháp về nguồn lực con người đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 23

3. Nhóm giải pháp về xây dựng môi trường xã hội thuận lợi phục vụ cho việc khai thác, sử dụng và phát triển có hiệu quả nguồn lực con người. 24

KẾT LUẬN 25

C. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY