Tiểu luận Nghiên cứu áp dụng phuơng pháp phân tích hệ thống để quản lý môi trường nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu Seaspimex Việt Nam

MỤC LỤC Mục lục. 1Danh mục các bảng . 3Danh mục các hình . 4Các chữviết tắt . 5Đặt vấn đề . 6I Tổng quan vấn đềnghiên cứu . 6II Đặc điểm phạm vi đối tượng nghiên cứu . 72.1 Đặc điểm nhà máy chếbiến thủy sản xuất khẩu Seaspimex .7 2.1.1 Sơlược vềcông ty .7 2.1.2 Quy trình công nghệsản xuất.8 2.1.2.1 Đối với sản phẩm đóng hộp.8 2.1.2.2 Đối với sản phẩm khô .9 2.1.2.3 Đối với sản phẩm đông lạnh.9 2.1.3 Nguồn gốc phát sinh chất thải .9 2.1.4 Thành phần tính chất nước thải .10 2.1.5 Vệsinh lao động và bệnh nghềnghiệp.11 2.2 Phạm vi nghiên cứu .12 2.3 Đối tượng nghiên cứu.12 III Mục tiêu nghiên cứu. 12 IV Nội dung nghiên cứu . 12V Phương pháp nghiên cứu. 13VI Kết quảnghiên cứu và thảo luận . 136.1 Phương pháp phân tích hoạt động – khía cạnh – tác động.13 6.1.1 Phương pháp luận .13 6.1.2 Kết quảnghiên cứu.14 6.1.2.1 Sơ đồhệthống công ty cổphần thủy đặc sản Seaspimex .14 6.1.2.2 Danh mục hoạt động – khía cạnh – tác động.15 6.1.2.3 Xác định tiêu chí môi trường có ý nghĩa .16 6.1.2.4 Xác định khía cạnh môi trường có ý nghĩa .16 6.1.2.5 Hình thành các mục tiêu quản lý môi trường .20 6.2 Phương pháp đánh giá vòng đời sản phẩm LCA .20 6.2.1 Phương pháp luận .20 6.2.2 Kết quảnghiên cứu.21 6.3 Phương pháp phân tích khung luận lý LFA.25 6.3.1 Phương pháp luận .25 6.3.2 Kết quảnghiên cứu.26 6.4 Phương pháp phân tích các bên có liên quan SA.36 6.4.1 Phương pháp luận .36 6.4.2 Kết quản nghiên cứu .37 6.5 Phương pháp phân tích đa tiêu chuẩn MCA.40 6.5.1 Phương pháp luận .40 6.5.2 Kết quảnghiên cứu.41 Kết luận – kiến nghị . 49Tài liệu tham khảo. 50

MỤC LỤC

Mục lục. 1

Danh mục các bảng . 3

Danh mục các hình . 4

Các chữviết tắt . 5

Đặt vấn đề . 6

I Tổng quan vấn đềnghiên cứu . 6

II Đặc điểm phạm vi đối tượng nghiên cứu . 7

2.1 Đặc điểm nhà máy chếbiến thủy sản xuất khẩu Seaspimex .7

2.1.1 Sơlược vềcông ty .7

2.1.2 Quy trình công nghệsản xuất.8

2.1.2.1 Đối với sản phẩm đóng hộp.8

2.1.2.2 Đối với sản phẩm khô .9

2.1.2.3 Đối với sản phẩm đông lạnh.9

2.1.3 Nguồn gốc phát sinh chất thải .9

2.1.4 Thành phần tính chất nước thải .10

2.1.5 Vệsinh lao động và bệnh nghềnghiệp.11

2.2 Phạm vi nghiên cứu .12

2.3 Đối tượng nghiên cứu.12

III Mục tiêu nghiên cứu. 12

IV Nội dung nghiên cứu . 12

V Phương pháp nghiên cứu. 13

VI Kết quảnghiên cứu và thảo luận . 13

6.1 Phương pháp phân tích hoạt động – khía cạnh – tác động.13

6.1.1 Phương pháp luận .13

6.1.2 Kết quảnghiên cứu.14

6.1.2.1 Sơ đồhệthống công ty cổphần thủy đặc sản Seaspimex .14

6.1.2.2 Danh mục hoạt động – khía cạnh – tác động.15

6.1.2.3 Xác định tiêu chí môi trường có ý nghĩa .16

6.1.2.4 Xác định khía cạnh môi trường có ý nghĩa .16

6.1.2.5 Hình thành các mục tiêu quản lý môi trường .20

6.2 Phương pháp đánh giá vòng đời sản phẩm LCA .20

6.2.1 Phương pháp luận .20

6.2.2 Kết quảnghiên cứu.21

6.3 Phương pháp phân tích khung luận lý LFA.25

6.3.1 Phương pháp luận .25

6.3.2 Kết quảnghiên cứu.26

6.4 Phương pháp phân tích các bên có liên quan SA.36

6.4.1 Phương pháp luận .36

6.4.2 Kết quản nghiên cứu .37

6.5 Phương pháp phân tích đa tiêu chuẩn MCA.40

6.5.1 Phương pháp luận .40

6.5.2 Kết quảnghiên cứu.41

Kết luận – kiến nghị . 49

Tài liệu tham khảo. 50

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY