Tiểu luận Ngân hàng Thương mại và mối liên hệ giữa Ngân hàng Thương mại và Ngân hàng trung ương

Hoạt động của NHTM bao gồm 3 lĩnh vực nghiệp vụ: nghiệp vụ nợ (huy động vốn); nghiệp vụ có(cho vay) và nghiệp vụ môi giới trung gian (dịch vụ thanh toán, đại lý, tư vấn, thông tin, giữ hộ chứng từ và vật quý giá.) Theo các pháp lệnh về ngân hàng Việt Nam NHTM làm đủ các nghiệp vụ theo một nguyên tắc gọi là “ ngân hàng tổng hợp ”.Chính vì những vai trò quan trọng của NHTM nên NHTW của các nước đều được pháp luật cho phép có nhiều thẩm quyền đối với NHTM, điều đó nhằm mục đích thực thi chính sách tiền tệ, giữ vững hệ thống ngân hàng hoạt động lành mạnh, bảo vệ quyền lợi của các thành phần kinh tế, đồng thời tạo thuận lợi cho NHTM hoạt động hữu hiệu, góp phần phát triển kinh tế đất nước.

Hoạt động của NHTM bao gồm 3 lĩnh vực nghiệp vụ: nghiệp vụ nợ (huy động vốn); nghiệp vụ có(cho vay) và nghiệp vụ môi giới trung gian (dịch vụ thanh toán, đại lý, tư vấn, thông tin, giữ hộ chứng từ và vật quý giá.) Theo các pháp lệnh về ngân hàng Việt Nam NHTM làm đủ các nghiệp vụ theo một nguyên tắc gọi là “ ngân hàng tổng hợp ”.

Chính vì những vai trò quan trọng của NHTM nên NHTW của các nước đều được pháp luật cho phép có nhiều thẩm quyền đối với NHTM, điều đó nhằm mục đích thực thi chính sách tiền tệ, giữ vững hệ thống ngân hàng hoạt động lành mạnh, bảo vệ quyền lợi của các thành phần kinh tế, đồng thời tạo thuận lợi cho NHTM hoạt động hữu hiệu, góp phần phát triển kinh tế đất nước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY