Tiểu luận Nâng cao chất lượng chương trình phát thanh ở đài phát thanh - Truyền hình Hà Tĩnh

MỤC LỤCPHẦN MỞ ĐẦU 11. Lý do chọn đề tài 12. Đối tượng nghiên cứu 33. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 34. Phương pháp nghiên cứu 45. Ý nghĩa của đề tài 4CHƯƠNG I 6LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH 61. Vai trò của chương trình phát thanh trong đời sống hiện đại 62. Phương thức tác động của chương trình phát thanh 81.1. Chuyển tải thông tin qua radio 81.2. Để xây dựng chương trình có chất lượng 83. Phương thức sản xuất chương trình Phát thanh hiện đại 94. Đặc điểm của hai phương pháp sản xuất chương trình phát thanh ghi băng, đĩa và chương trình phát thanh trực tiếp 95. Qúa trình xây dựng và mục tiêu nhiệm vụ của Đài PT-TH Hà Tĩnh 114.1. Sự ra đời và phát triển của đài PT-TH Hà Tĩnh 114.2. Mục tiêu nhiệm vụ của đài PT-TH Hà Tĩnh trong thời kỳ mới 12CHƯƠNG II 14KHẢO SÁT CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH CỦA ĐÀI PTTH TỈNH HÀ TĨNH 141. Đặc điểm chung của Đài truyền hình hà Tĩnh 142. Thực trạng về việc sản xuất chương trình phát thanh ở Đài PTTH Hà Tĩnh 143. Đánh giá chất lượng các chương trình phát thanh ở Đài PTTH Hà Tĩnh3.1. Về nội dung các bản tin và bài viết 163.2. Về cấu trúc chương trình của cả 2 hình thức sản xuất chương trình3.3. Các thể loại tin bài thường dùng trong phát thanh của Đài PTTH Hà Tĩnh 174. Sự phối hợp để hoàn thành sản xuất chương trình phát thanh truyền thống và chương trình PTTT 20NHẬN XÉT 24CHƯƠNG III 25Những kiến nghị, giải pháp nhằm để nâng cao chất lượng chương trình phát thanh ở đài PT-TH Hà Tĩnh 251. Cần đổi mới quan điểm nhận thức về phát thanh trong thời kỳ bùng nổ thông tin trên các loại hình báo chí 252. Đề ra một số cơ chế, tổ chức con người và chính sách cho hoạt động sản xuất chương trình phát thanh 253. Đầu tư mua sắp trang thiết bị cho phát thanh 26KẾT LUẬN 27

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 1

1. Lý do chọn đề tài 1

2. Đối tượng nghiên cứu 3

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 3

4. Phương pháp nghiên cứu 4

5. Ý nghĩa của đề tài 4

CHƯƠNG I 6

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH 6

1. Vai trò của chương trình phát thanh trong đời sống hiện đại 6

2. Phương thức tác động của chương trình phát thanh 8

1.1. Chuyển tải thông tin qua radio 8

1.2. Để xây dựng chương trình có chất lượng 8

3. Phương thức sản xuất chương trình Phát thanh hiện đại 9

4. Đặc điểm của hai phương pháp sản xuất chương trình phát thanh ghi băng, đĩa và chương trình phát thanh trực tiếp 9

5. Qúa trình xây dựng và mục tiêu nhiệm vụ của Đài PT-TH Hà Tĩnh 11

4.1. Sự ra đời và phát triển của đài PT-TH Hà Tĩnh 11

4.2. Mục tiêu nhiệm vụ của đài PT-TH Hà Tĩnh trong thời kỳ mới 12

CHƯƠNG II 14

KHẢO SÁT CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH CỦA ĐÀI PTTH TỈNH HÀ TĨNH 14

1. Đặc điểm chung của Đài truyền hình hà Tĩnh 14

2. Thực trạng về việc sản xuất chương trình phát thanh ở Đài PTTH Hà Tĩnh 14

3. Đánh giá chất lượng các chương trình phát thanh ở Đài PTTH Hà Tĩnh

3.1. Về nội dung các bản tin và bài viết 16

3.2. Về cấu trúc chương trình của cả 2 hình thức sản xuất chương trình

3.3. Các thể loại tin bài thường dùng trong phát thanh của Đài PTTH Hà Tĩnh 17

4. Sự phối hợp để hoàn thành sản xuất chương trình phát thanh truyền thống và chương trình PTTT 20

NHẬN XÉT 24

CHƯƠNG III 25

Những kiến nghị, giải pháp nhằm để nâng cao chất lượng chương trình phát thanh ở đài PT-TH Hà Tĩnh 25

1. Cần đổi mới quan điểm nhận thức về phát thanh trong thời kỳ bùng nổ thông tin trên các loại hình báo chí 25

2. Đề ra một số cơ chế, tổ chức con người và chính sách cho hoạt động sản xuất chương trình phát thanh 25

3. Đầu tư mua sắp trang thiết bị cho phát thanh 26

KẾT LUẬN 27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY