Tiểu luận Một số vấn đề về kinh tế Nhà nước và vai trò của nó trong nền kinh tế quá độ ở Việt Nam

MỤC LỤC Trang Lời nói đầu A. Phần mở đầu B. Phần nội dung I. Sự cần thiết của kinh tế Nhà nước trong nền kinh tế quá độ ở Việt Nam 1. Tính tất yếu của thời kỳ quá độ ở Việt Nam 2. Kinh tế Nhà nước là xu hướng mang tính quy luật của nền kinh tế nước ta đi từ nền sản xuất nhỏ lên nền sản xuất lớn II. Một số vấn đề về vai trò thực tiễn và lý luận trong quá trình thực hiện kinh tế Nhà nước. 1. Lý luận a. Điều kiện và hoàn cảnh b. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế Nhà nước c. Phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế Nhà nước ở Việt Nam d. Yêu cầu nảy sinh của kinh tế Nhà nước trong thời kỳ quá độ 2. Thực tiễn a. Vai trò chỉ đạo kinh tế Nhà nước b. Tổng kết, hệ thống, khái quát hoá chỉ đạo của thực tiễn kinh tế Nhà nước III. ý kiến cá nhân 1. Giải pháp cơ bản nhằm phát triển kinh tế Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. 2. Những vấn đề cần lưu ý trong phát triển kinh tế Nhà nước c. Kết luận

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu

A. Phần mở đầu

B. Phần nội dung

I. Sự cần thiết của kinh tế Nhà nước trong nền kinh tế quá độ ở Việt Nam

1. Tính tất yếu của thời kỳ quá độ ở Việt Nam

2. Kinh tế Nhà nước là xu hướng mang tính quy luật của nền kinh tế nước ta đi từ nền sản xuất nhỏ lên nền sản xuất lớn

II. Một số vấn đề về vai trò thực tiễn và lý luận trong quá trình thực hiện kinh tế Nhà nước.

1. Lý luận

a. Điều kiện và hoàn cảnh

b. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế Nhà nước

c. Phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế Nhà nước ở Việt Nam

d. Yêu cầu nảy sinh của kinh tế Nhà nước trong thời kỳ quá độ

2. Thực tiễn

a. Vai trò chỉ đạo kinh tế Nhà nước

b. Tổng kết, hệ thống, khái quát hoá chỉ đạo của thực tiễn kinh tế Nhà nước

III. ý kiến cá nhân

1. Giải pháp cơ bản nhằm phát triển kinh tế Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

2. Những vấn đề cần lưu ý trong phát triển kinh tế Nhà nước

c. Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY