Tiểu luận Một số biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả , hiệu lực hoạt động giám sát ngân sách nhà nước của quốc hội trong giai đoạn hiện nay

Với thực trạng về hoạt động giám sát ngân sách nhà nước của Quốc hội đã được nêu và phân tích như trên cho thấy có rất nhiều lý do để cần phải tăng cường hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động giám sát lĩnh vực này trong giai đoạn hiện nay. Dưới đây xin nêu và phân tích những đòi hỏi đang đặt ra đối với hoạt động giám sát ngân sách nhà nước của Quốc hội xuất phát từ yêu cầu của hoạt động phòng, chống tham nhũng.Từ sau khi Luật Phòng, chống tham nhũng được Quốc hội thông qua, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2006, nhiệm vụ giám sát thực hiện phòng và chống tham nhũng cũng đã được đặt ra đối với Quốc hội. Trong đó, hoạt động giám sát ngân sách nhà nước có liên quan mật thiết đối với hoạt động phòng, chống tham nhũng nói chung và việc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng nói riêng.Ba nội dung dưới đây cho thấy rõ vai trò của giám sát ngân sách nhà nước trong việc phòng, chống tham nhũng:

Với thực trạng về hoạt động giám sát ngân sách nhà nước của Quốc hội đã được nêu và phân tích như trên cho thấy có rất nhiều lý do để cần phải tăng cường hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động giám sát lĩnh vực này trong giai đoạn hiện nay. Dưới đây xin nêu và phân tích những đòi hỏi đang đặt ra đối với hoạt động giám sát ngân sách nhà nước của Quốc hội xuất phát từ yêu cầu của hoạt động phòng, chống tham nhũng.

Từ sau khi Luật Phòng, chống tham nhũng được Quốc hội thông qua, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2006, nhiệm vụ giám sát thực hiện phòng và chống tham nhũng cũng đã được đặt ra đối với Quốc hội. Trong đó, hoạt động giám sát ngân sách nhà nước có liên quan mật thiết đối với hoạt động phòng, chống tham nhũng nói chung và việc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng nói riêng.

Ba nội dung dưới đây cho thấy rõ vai trò của giám sát ngân sách nhà nước trong việc phòng, chống tham nhũng:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY