Tiểu luận Mối quan hệ giữa giá và sản phẩm bột giặt OMO

MỤC LỤCA. ĐẶT VẤN ĐỀ 3B. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN: 41.Giới thiệu về công ty Unilever Việt Nam: 42.Sản phẩm bột giặt OMO: 6a. Định nghĩa: 6b.Nhãn hiệu: 7c.Đặc điểm nhận dạng: 7d.Quá trình thâm nhập thị trường Việt Nam: 8C. MỐI QUAN HỆ GIỮA GIÁ VÀ SẢN PHẨM. 10I.Giá và các yếu tố cấu thành sản phẩm 101. Nguyên vật liệu: 102. Bao bì. 123. Đa dạng về khối lượng: 124. Chủng loại: 135. Công nghệ và cơ sở sản xuất: 13II. Quan hệ giữa Giá và tính năng của sản phẩm. 15III. Quan hệ giữa giá và thương hiệu. 19IV. Quan hệ giữa giá và các chiến lược kinh doanh. 19V. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU. 281. Miêu tả nội dung nghiên cứu 282. Kết quả nghiên cứu. 29D. KẾT LUẬN 34E. MẪU KHẢO SÁT 36

MỤC LỤC

A. ĐẶT VẤN ĐỀ 3

B. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN: 4

1.Giới thiệu về công ty Unilever Việt Nam: 4

2.Sản phẩm bột giặt OMO: 6

a. Định nghĩa: 6

b.Nhãn hiệu: 7

c.Đặc điểm nhận dạng: 7

d.Quá trình thâm nhập thị trường Việt Nam: 8

C. MỐI QUAN HỆ GIỮA GIÁ VÀ SẢN PHẨM. 10

I.Giá và các yếu tố cấu thành sản phẩm 10

1. Nguyên vật liệu: 10

2. Bao bì. 12

3. Đa dạng về khối lượng: 12

4. Chủng loại: 13

5. Công nghệ và cơ sở sản xuất: 13

II. Quan hệ giữa Giá và tính năng của sản phẩm. 15

III. Quan hệ giữa giá và thương hiệu. 19

IV. Quan hệ giữa giá và các chiến lược kinh doanh. 19

V. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU. 28

1. Miêu tả nội dung nghiên cứu 28

2. Kết quả nghiên cứu. 29

D. KẾT LUẬN 34

E. MẪU KHẢO SÁT 36

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY