Tiểu luận Mối quan hệ giữa chiến lược giá và chiến lược truyền thông trong ngành hàng tiêu dùng nhanh thông qua tìm hiểu về sản phẩm Omo của tập đoàn Unilever

Mục lụcDanh sách nhóm 3 2Mục lục 3Lời nói đầu 4I.Nền tảng lý thuyết 51.Một số tìm hiểu chung về sản phẩm tiêu dùng nhanh 52. Chiến lược giá và chiến lược truyền thông cho sản phẩm tiêu dùng nhanh 6II.Chiến lược giá, chiến lược truyền thông của OMO và mối quan hệ của hai chiến lược này 81.Giới thiệu sản phẩm Omo 82.Giai đoạn triển khai 9Giai đoạn cạnh tranh gay gắt 103.Giai đoạn tăng trưởng 11III.Kết luận 16Tài liệu tham khảo 17

Mục lục

Danh sách nhóm 3 2

Mục lục 3

Lời nói đầu 4

I.Nền tảng lý thuyết 5

1.Một số tìm hiểu chung về sản phẩm tiêu dùng nhanh 5

2. Chiến lược giá và chiến lược truyền thông cho sản phẩm tiêu dùng nhanh 6

II.Chiến lược giá, chiến lược truyền thông của OMO và mối quan hệ của hai chiến lược này 8

1.Giới thiệu sản phẩm Omo 8

2.Giai đoạn triển khai 9

Giai đoạn cạnh tranh gay gắt 10

3.Giai đoạn tăng trưởng 11

III.Kết luận 16

Tài liệu tham khảo 17

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY