Tiểu luận Mối quan hệ biện chứng giữa xã hội và tự nhiên. Vận dụng phân tích vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay ở nước ta

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1

LỜI MỞ ĐẦU 2

NỘI DUNG 3

I. Mối quan hệ biện chứng giữa tự nhiên và xã hội 3

1.1. Tự nhiên 3

1.2. Xã hội 3

1.3. Sự tác động qua lại giữa xã hội và tự nhiên 3

1.3.1. Vai trò của yếu tố tự nhiên và yếu tố xã hội trong hệ thống tự nhiên và xã hội 3

1.3.2. Những yếu tố tác động đến mối quan hệ giữa xã hội và tự nhiên 5

II. Bảo vệ môi trường trước những yêu cầu mới của thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa ở Việt Nam 5

2.1. Thực trạng vấn đề bảo vệ môi trường ở Việt Nam: 5

2.2. Công ngiệp hóa - hiện đại hóa đi đôi với bảo vệ môi trường, thực hiện phát triển bền vững 12

2.2.1 . Sự cần thiết phải bảo vệ môi trường trong công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước 12

2.2.2 . Phương hướng và Giải pháp cho công tác bảo vệ môi trường ở nước ta 13

III – Vai trò và nhiệm vụ của thủy lợi trong công tác bảo vệ môi trường. 17

3.1. Thủy lợi là một trong những ngành có ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường. 17

3.2. Nhiệm vụ của thủy lợi đối với môi trường nước ta hiện nay. 17

KẾT LUẬN 18

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY