Tiểu luận Mô tả công việc trưởng phòng kế toán – tài chính tại tổng công ty pisico

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH 21. Tổng quan về mô tả công việc: 21.1. Khái niệm về bảng mô tả công việc 21.2. Nội dung của bản mô tả công việc: 21.3. Công dụng của bản mô tả công việc: 32. Tìm hiểu về phòng Kế toán - Tài chính và nhiệm vụ của trưởng phòng Kế toán - Tài chính: 32.1. Khái niệm phòng Kế toán - Tài chính: 32.2. Chức năng, nhiệm vụ của phòng Kế toán – Tài chính: 42.3. Vai trò, nhiệm vụ của trưởng phòng Kế toán – Tài chính: 4Chương 2: CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH TẠI TỔNG CÔNG TY PISICO 61. Tổng quan về Tổng Công ty Sản xuất Đầu tư Dịch vụ xuất nhập khẩu Bình Định hay còn gọi là Tổng Công ty Pisico: 62. Mô tả công việc của trưởng phòng Kế toán - Tài chính tại Tổng công ty Pisico 72.1. Xác định chức danh công việc. 72.2. Tóm tắt công việc của trưởng phòng Kế toán - Tài chính tại Tổng công ty Pisico. 72.3. Các mối quan hệ 82.4. Chức năng, nhiệm vụ cụ thể của trưởng phòng Kế toán - Tài chính Tổng công ty Pisico. 82.5. Quyền hạn của trưởng phòng Kế toán - Tài chính Tổng công ty Pisico. 112.6. Xác định quyền lợi của trưởng phòng Kế toán - Tài chính Tổng công ty Pisico. 122.7. Điều kiện làm việc 122.8. Tiêu chuẩn nhân viên 12TỔNG KẾT 16

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH 2

1. Tổng quan về mô tả công việc: 2

1.1. Khái niệm về bảng mô tả công việc 2

1.2. Nội dung của bản mô tả công việc: 2

1.3. Công dụng của bản mô tả công việc: 3

2. Tìm hiểu về phòng Kế toán - Tài chính và nhiệm vụ của trưởng phòng Kế toán - Tài chính: 3

2.1. Khái niệm phòng Kế toán - Tài chính: 3

2.2. Chức năng, nhiệm vụ của phòng Kế toán – Tài chính: 4

2.3. Vai trò, nhiệm vụ của trưởng phòng Kế toán – Tài chính: 4

Chương 2: CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH TẠI TỔNG CÔNG TY PISICO 6

1. Tổng quan về Tổng Công ty Sản xuất Đầu tư Dịch vụ xuất nhập khẩu Bình Định hay còn gọi là Tổng Công ty Pisico: 6

2. Mô tả công việc của trưởng phòng Kế toán - Tài chính tại Tổng công ty Pisico 7

2.1. Xác định chức danh công việc. 7

2.2. Tóm tắt công việc của trưởng phòng Kế toán - Tài chính tại Tổng công ty Pisico. 7

2.3. Các mối quan hệ 8

2.4. Chức năng, nhiệm vụ cụ thể của trưởng phòng Kế toán - Tài chính Tổng công ty Pisico. 8

2.5. Quyền hạn của trưởng phòng Kế toán - Tài chính Tổng công ty Pisico. 11

2.6. Xác định quyền lợi của trưởng phòng Kế toán - Tài chính Tổng công ty Pisico. 12

2.7. Điều kiện làm việc 12

2.8. Tiêu chuẩn nhân viên 12

TỔNG KẾT 16

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY