Tiểu luận Lịch sữ phát triển và hiện trạng của Prudential

Mục lục1, Giới thiệu về Prudential 2a. Lịch sử phát triển Prudential 2b.Hiện trạng 32, Sơ lược về AIG và AIA 5a, AIG 5b. AIA 63, Kế hoach sáp nhập 64, Nguyên nhân vụ sáp nhập 75, Diễn biến thương vụ 96, Ảnh hưởng đến thị trường tài chính bảo hiểm thế giới 10a. Thị trường tài chính phản ứng tích cực 10b. Châu Á “rực lửa” 11c. AIA và AIG sau thương vụ 12d. Prudential sau vụ sáp nhập 137, Tác động đến thị trường bảo hiểm Việt Nam 15a. Đối với thị trường bảo hiểm Việt Nam: 15b. Đối với các công ty bảo hiểm ở Việt Nam: 15c. Đối với khách hàng sử dụng bảo hiểm: 17

Mục lục

1, Giới thiệu về Prudential 2

a. Lịch sử phát triển Prudential 2

b.Hiện trạng 3

2, Sơ lược về AIG và AIA 5

a, AIG 5

b. AIA 6

3, Kế hoach sáp nhập 6

4, Nguyên nhân vụ sáp nhập 7

5, Diễn biến thương vụ 9

6, Ảnh hưởng đến thị trường tài chính bảo hiểm thế giới 10

a. Thị trường tài chính phản ứng tích cực 10

b. Châu Á “rực lửa” 11

c. AIA và AIG sau thương vụ 12

d. Prudential sau vụ sáp nhập 13

7, Tác động đến thị trường bảo hiểm Việt Nam 15

a. Đối với thị trường bảo hiểm Việt Nam: 15

b. Đối với các công ty bảo hiểm ở Việt Nam: 15

c. Đối với khách hàng sử dụng bảo hiểm: 17

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY