Tiểu luận Lí luận về con người và vấn đề đào tạo nguồn lực con người trong quá trình Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước

MỤC LỤC Trang Mở đầu 1 Nội dung 2 A-Lí luận 2 I/Phạm trù con người 2 1.Khái niệm con người 2.Quan niệm hiện đại của Mác về con người và bản chất của nó 3 a.Con người là thực thể sinh học xã hội 3 b.Bản chất con người là tổng hoà các mối quan hệ XH 4 II/Nguồn lực con người 4 III/Công nghiệp hoá-Hiện đại hoá 5 B-Thực trạng về đào tạo nguồn nhân lực 5 I/Vai trò nguồn lực nhân lực 6 II/Thực trạng 7 C-Một số giải pháp và kiến nghị 8 Kết luận 9

MỤC LỤC Trang

Mở đầu 1

Nội dung 2

A-Lí luận 2

I/Phạm trù con người 2

1.Khái niệm con người

2.Quan niệm hiện đại của Mác về con người

và bản chất của nó 3

a.Con người là thực thể sinh học xã hội 3

b.Bản chất con người là tổng hoà các mối quan hệ XH 4

II/Nguồn lực con người 4

III/Công nghiệp hoá-Hiện đại hoá 5

B-Thực trạng về đào tạo nguồn nhân lực 5

I/Vai trò nguồn lực nhân lực 6

II/Thực trạng 7

C-Một số giải pháp và kiến nghị 8

Kết luận 9

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY