Tiểu luận Kinh tế tư nhân

MỤC LỤC

Trang

Lời nói Đầu 2

Kinh tế tư nhân 3

I- Đặc điểm chung của nền kinh tế tư nhân 3

1. Đặc điểm kinh tế tư nhân 3

a. Các lĩnh vực kinh tế tư nhân: 3

b. Các loại hình tổ chức kinh doanh của kinh tế tư nhân: 3

2. Vai trò của kinh tế tư nhân 4

a. Đóng góp vào tăng trưởng của tổng sản phẩm trong nước GDP: 4

b. Đóng góp và huy động các nguồn vốn trong xã hội vào ngân sách nhà nước: 4

c. Kinh tế tư nhân tạo ra việc làm và góp phần xoá đói giảm nghèo: 5

d. Kinh tế tư nhân góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý xã hội, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế: 5

II. Những vấn đề của kinh tế tư nhân hiện nay 5

1. Thực trạng kinh tế tư nhân hiện nay 5

2. Những khó khăn, hạn chế trong sản xuất kinh doanh kinh tế tư nhân 7

a. Khó khăn về vốn, hạn chế về tín dụng: 7

b. Khó khăn về đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh: 8

c. Khó khăn về môi trường pháp lý, tâm lý xã hội: 8

d. Khó khăn của bản thân kinh tế tư nhân nhìn chung: 9

3. Thời cơ và thách thức của kinh tế tư nhân khi Việt nam trở thành thành viên chính thức của WTO: 9

a. Thời cơ: 9

b. Thách thức: 9

III. Đổi mới cơ chế chính sách để phát triển kinh tế tư nhân ở Việt nam 10

1. Xây dựng và thực hiện chính sách khuyến khích hỗ trợ kinh tế tư nhân: 10

a. Chính sách đào tạo nguồn nhân lực: 10

b. Chính sách tín dụng đầu tư: 11

c. Chính sách mặt bằng, đất đai cho nền kinh tế tư nhân: 11

d. Chính sách về khoa học công nghệ nhà nước: 11

e. Chính sách thuế, tài chính, kế toán, kiểm toán: 11

e. Chính sách về đào tạo tiền lương bảo hiểm xã hội: 12

g. Chính sách về tiền lương: 12

h. Chính sách bảo hiểm xã hội: 13

i. Chính sách thông tin, tiếp cận thị trường: 13

2. Các giải pháp phát triển kinh tế tư nhân: 13

Kết luận 15

Tài liệu tham khảo 16

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY