Tiểu luận Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty TNHH Tuấn tú

MỤC LỤC Lời nói đầu . 1Phần I: Khái quát đặc điểm sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý tại Công ty TNHH Tuấn Tú .2I. Quá trình hình thành và đặc điểm chung của Công ty TNHH Tuấn Tú .21. Quá trình hình thành của Công ty . .2 2. Đặc điểm chung của Công ty . 2II. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty TNHH Tuấn Tú .3III. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Tuấn Tú 6 1. Hoạt động sản xuất của Công ty .6 2. Hoạt động kinh doanh của Công ty .8Phần II: Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty TNHH Tuấn Tú 9I. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH Tuấn Tú . .9 1. Chức năng và nhiệm vụ bộ máy kế toán .9 2. Cơ cấu bộ máy kế toán của Công ty 9II. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại Công ty TNHH Tuấn Tú .11 1. Chính sách và chế độ kế toán chung áp dụng tại Công ty .11 2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 12 3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán .12 4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán .14 5. Tổ chức vận dụng hệ thống Báo cáo tại Công ty .15Phần III: Nhận xét về công tác kế toán tại Công ty TNHH Tuấn Tú . .181. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty .182. Việc vận dụng chế độ kế toán .18 Kết luận 20

MỤC LỤC

Lời nói đầu . 1

Phần I: Khái quát đặc điểm sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý tại Công ty TNHH Tuấn Tú .2

I. Quá trình hình thành và đặc điểm chung của Công ty TNHH Tuấn Tú .2

1. Quá trình hình thành của Công ty . .2

2. Đặc điểm chung của Công ty . 2

II. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty TNHH Tuấn Tú .3

III. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Tuấn Tú 6

1. Hoạt động sản xuất của Công ty .6

2. Hoạt động kinh doanh của Công ty .8

Phần II: Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty TNHH Tuấn Tú 9

I. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH Tuấn Tú . .9

1. Chức năng và nhiệm vụ bộ máy kế toán .9

2. Cơ cấu bộ máy kế toán của Công ty 9

II. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại Công ty TNHH Tuấn Tú .11

1. Chính sách và chế độ kế toán chung áp dụng tại Công ty .11

2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 12

3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán .12

4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán .14

5. Tổ chức vận dụng hệ thống Báo cáo tại Công ty .15

Phần III: Nhận xét về công tác kế toán tại Công ty TNHH Tuấn Tú . .18

1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty .18

2. Việc vận dụng chế độ kế toán .18

Kết luận 20

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY