Tiểu luận Hệ thống Tính và Chi lương

Chức năng : Tính toán tiền lương phải trả cho nhân viên, in séc thanh toán lương và các nghiệp vụ liên quan tới thu nhập cá nhân. Với hệ thống lương riêng biệt cho phép thực hiện khấu trừ các khoản phải trừ vào lương và thuế thu nhập và tổng hợp nó trong báo cáo thu nhập, đồng thời cho phép kiểm soát tốt hơn các nghiệp vụ lương. Chứng từ : Bảng chấm công (đối với nhân viên làm việc theo giờ) hoặc hợp đồng lao động (đối với nhân viên hưởng lương), thẻ đếm sản phẩm và các bút toán kế toán tính lương, bút toán kế toán lương, bút toán chi tiền khi phát hành séc thanh toán.

Chức năng : Tính toán tiền lương phải trả cho nhân viên, in séc thanh toán lương và các nghiệp vụ liên quan tới thu nhập cá nhân. Với hệ thống lương riêng biệt cho phép thực hiện khấu trừ các khoản phải trừ vào lương và thuế thu nhập và tổng hợp nó trong báo cáo thu nhập, đồng thời cho phép kiểm soát tốt hơn các nghiệp vụ lương.

Chứng từ : Bảng chấm công (đối với nhân viên làm việc theo giờ) hoặc hợp đồng lao động (đối với nhân viên hưởng lương), thẻ đếm sản phẩm và các bút toán kế toán tính lương, bút toán kế toán lương, bút toán chi tiền khi phát hành séc thanh toán.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY