Tiểu luận Hệ thống kênh phân phối và chính sách giá của Iphone (Apple)

MỤC LỤC A. Lời mở đầu 2B. Chiến lược định giá cho iPhone và ảnh hưởng đối với kênh phân phối của Apple 3I. Tổng quan về Apple và sản phẩm iPhone 31. Công ty Apple 32. Các dòng iphone 43. Doanh thu 64. Các kênh phân phối 7II. Mối quan hệ giữa chiến lược giá với hệ thống kênh phân phối 71. Chiến lược giá sản phẩm iPhone của Apple 72. Kết hợp chiến lược giá với các nhà phân phối 83. Lợi ích nhận được của nhà cung cấp và các nhà phân phối iPhone 17C. Kết luận 19D. Tài liệu tham khảo 20

MỤC LỤC

A. Lời mở đầu 2

B. Chiến lược định giá cho iPhone và ảnh hưởng đối với kênh phân phối của Apple 3

I. Tổng quan về Apple và sản phẩm iPhone 3

1. Công ty Apple 3

2. Các dòng iphone 4

3. Doanh thu 6

4. Các kênh phân phối 7

II. Mối quan hệ giữa chiến lược giá với hệ thống kênh phân phối 7

1. Chiến lược giá sản phẩm iPhone của Apple 7

2. Kết hợp chiến lược giá với các nhà phân phối 8

3. Lợi ích nhận được của nhà cung cấp và các nhà phân phối iPhone 17

C. Kết luận 19

D. Tài liệu tham khảo 20

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY