Tiểu luận Hệ thống điều chỉnh kinh tế của nhà nước ở các nước tư bản phát triển

Sự thích ứng của chủ nghĩa tư bản hiện đại với mức sản xuất phát triển cao của xã hội được thực hiện qua hoạt động của hệ thống điều chỉnh kinh tế của Nhà nước. Hệ thống này được hình thành trên cơ sở kết hợp của cơ chế Nhà nước với cơ chế thị trường và cơ chế độc quyền tư nhân. Hệ thống điều chỉnh kinh tế được giới thiệu ở đây như một tổng thể của những thiết chế và thể chế kinh tế của Nhà nước đó là Bộ máy kinh tế của Nhà nước được tổ chức chặt chẽ với hệ thống chính sách, công cụ có khả năng thực hiện chức năng điều chỉnh đối với sự vận động của toàn bộ nền kinh tế xã hội.

Sự thích ứng của chủ nghĩa tư bản hiện đại với mức sản xuất phát triển cao của xã hội được thực hiện qua hoạt động của hệ thống điều chỉnh kinh tế của Nhà nước. Hệ thống này được hình thành trên cơ sở kết hợp của cơ chế Nhà nước với cơ chế thị trường và cơ chế độc quyền tư nhân. Hệ thống điều chỉnh kinh tế được giới thiệu ở đây như một tổng thể của những thiết chế và thể chế kinh tế của Nhà nước đó là Bộ máy kinh tế của Nhà nước được tổ chức chặt chẽ với hệ thống chính sách, công cụ có khả năng thực hiện chức năng điều chỉnh đối với sự vận động của toàn bộ nền kinh tế xã hội.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY