Tiểu luận Giới thiệu chung về ngân hàng Á Châu và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ROE của ngân hàng trong 3 năm : 2007 – 2008 - 2009

Phân tích tổng hợp tài chính là đánh giá tác động tương hỗ giữa các tỷ số tài chính, nhà phân tích có thể thực hiện.Đẳng thức Dupont của phân tích tài chính là một công cụ tốt cho phép phân tích trực quan các số liệu tài chính như tỉ suất thu hồi tài sản hay tỉ suất đầu tư. Đẳng thức sử dụng ROA, ROE như là một cách chính để đo lường hiệu quả. 1. Đẳng thức Du pont thứ nhất ROA = Lãi ròng / Tổng tài sản = (Lãi ròng / Doanh thu) :(Doanh thu / Tổng Tài sản) = ROS x Số vòng quay tổng tài sản Từ công thức trên ta thấy có hai hướng để tăng ROA là tăng ROS và số vòng quay tổng tài sản. Muốn tăng ROS cần phấn đấu tăng lãi ròng bằng cách tiết kiệm chi phí và tăng giá bán. Muốn tăng số vòng quay tổng tài sản cần phấn đấu tăng doanh thu bằng cách giảm giá bán và tăng cường các hoạt động xúc tiến bán hàng.Từ số liệu thực tế ta có:ROA = ROS x Số vòng quay tổng tài sản

Phân tích tổng hợp tài chính là đánh giá tác động tương hỗ giữa các tỷ số tài chính, nhà phân tích có thể thực hiện.

Đẳng thức Dupont của phân tích tài chính là một công cụ tốt cho phép phân tích trực quan các số liệu tài chính như tỉ suất thu hồi tài sản hay tỉ suất đầu tư. Đẳng thức sử dụng ROA, ROE như là một cách chính để đo lường hiệu quả.

1. Đẳng thức Du pont thứ nhất

ROA = Lãi ròng / Tổng tài sản

= (Lãi ròng / Doanh thu) :(Doanh thu / Tổng Tài sản)

= ROS x Số vòng quay tổng tài sản

Từ công thức trên ta thấy có hai hướng để tăng ROA là tăng ROS và số vòng quay tổng tài sản. Muốn tăng ROS cần phấn đấu tăng lãi ròng bằng cách tiết kiệm chi phí và tăng giá bán. Muốn tăng số vòng quay tổng tài sản cần phấn đấu tăng doanh thu bằng cách giảm giá bán và tăng cường các hoạt động xúc tiến bán hàng.

Từ số liệu thực tế ta có:

ROA = ROS x Số vòng quay tổng tài sản

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY