Tiểu luận Giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển tại cảng Sài Gòn

MỤC LỤC  MỞ ĐẦU .1NỘI DUNG .2I. Khái quát chung về vận tải đường biển .2 1.Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của vận tải đường biển.2 2.Tác dụng của vận tải đường biển đối với buôn bán quốc tế .2 3. Cơ sở vật chất kỹ thuật của vận tải đường biển .3II. Các phương thức thuê tàu chuyên chở hàng hoá trong vận tải quốc tế .31. Phương thức thuê tàu chợ .32. Phương thức thuê tàu chuyến.4III.Giao nhận hàng hoá XNK chuyên chở bằng đường biển tại cảng Sài Gòn51.Tình hình giao nhận hàng hoá XNk tại cảng Sài Gòn.52. Khái quát chung về giao nhận và người giao nhận.63. Giao nhận hàng hoá XNK tại cảng Sài Gòn.6KẾT LUẬN .12

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .1

NỘI DUNG .2

I. Khái quát chung về vận tải đường biển .2

1.Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của vận tải đường biển.2

2.Tác dụng của vận tải đường biển đối với buôn bán quốc tế .2

3. Cơ sở vật chất kỹ thuật của vận tải đường biển .3

II. Các phương thức thuê tàu chuyên chở hàng hoá trong vận tải quốc tế .3

1. Phương thức thuê tàu chợ .3

2. Phương thức thuê tàu chuyến.4

III.Giao nhận hàng hoá XNK chuyên chở bằng đường biển tại cảng Sài Gòn5

1.Tình hình giao nhận hàng hoá XNk tại cảng Sài Gòn.5

2. Khái quát chung về giao nhận và người giao nhận.6

3. Giao nhận hàng hoá XNK tại cảng Sài Gòn.6

KẾT LUẬN .12

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY