Tiểu luận Động cơ, tính cách, cảm xúc của người tiêu dùng

MỤC LỤC DANH SÁCH NHÓM 5 2I. Động cơ 41. Các lý thuyết về động cơ 42. Các nhân tố ảnh hưởng đến động cơ 63. Phân loại động cơ 74. Ảnh hưởng của động cơ đến hành vi người tiêu dùng: 85. Khả năng người tiêu dùng thực hiện động cơ 116. Cơ hội để người tiêu dùng thực hiện động cơ 147. Các chiến lược marketing thích ứng thúc đẩy NTD có động cơ và thực hiện động cơ đó 15II. Tính cách 161. Định nghĩa 162. Các phương pháp nghiên cứu tính cách 163. Ảnh hưởng của tính cách lên hành vi người tiêu dùng 184. Sử dụng nghiên cứu tính cách vào hoạt động Marketing: 20III. Cảm xúc 211. Lý thuyết về cảm xúc 212. Sự liên hệ giữa cảm xúc với hành vi người tiêu dùng 223. Ứng dụng cảm xúc vào chiến lược marketing 244. Marketing lan tỏa cảm xúc (storytelling marketing) 25IV. Kết luận 28

MỤC LỤC

DANH SÁCH NHÓM 5 2

I. Động cơ 4

1. Các lý thuyết về động cơ 4

2. Các nhân tố ảnh hưởng đến động cơ 6

3. Phân loại động cơ 7

4. Ảnh hưởng của động cơ đến hành vi người tiêu dùng: 8

5. Khả năng người tiêu dùng thực hiện động cơ 11

6. Cơ hội để người tiêu dùng thực hiện động cơ 14

7. Các chiến lược marketing thích ứng thúc đẩy NTD có động cơ và thực hiện động cơ đó 15

II. Tính cách 16

1. Định nghĩa 16

2. Các phương pháp nghiên cứu tính cách 16

3. Ảnh hưởng của tính cách lên hành vi người tiêu dùng 18

4. Sử dụng nghiên cứu tính cách vào hoạt động Marketing: 20

III. Cảm xúc 21

1. Lý thuyết về cảm xúc 21

2. Sự liên hệ giữa cảm xúc với hành vi người tiêu dùng 22

3. Ứng dụng cảm xúc vào chiến lược marketing 24

4. Marketing lan tỏa cảm xúc (storytelling marketing) 25

IV. Kết luận 28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY