Tiểu luận Độc chất học - Ô nhiễm không khí

Trong nhiều thành phố trên khắp thế giới xe có động cơ là nguồn chủ yếu thải khí NOx. Một cái nhìn tổng quan về ô nhiễm không khí do NOx gây ra bởi động cơ xe trong các thành phố được lựa chọn, sưu tầm bởi Ngân hàng Thế giới, được trình bày trong Bảng 9.4. Tại Hoa Kỳ, phù hợp với tiêu chuẩn khí thải Đạo luật Không khí sạch, tất cả các xe ô tô và xe tải sản xuất năm 1976 được trang bị với các thiết bị kiểm soát ô nhiễm làm giảm NOx phát thải ít nhất 90% so với các mẫu xe sản xuất năm 1971. Về mặt lý thuyết điều này cho ra kết quả giảm thiểu đáng kể ô nhiễm không khí. Tuy nhiên, các thiết bị kiểm soát ô nhiễm thực hiện tốt khi được bảo trì đúng cách. Giám sát và kiểm tra bảo trì không tốt, và không đủ dẫn tới không đạt kết quả mong đợi, để đảm bảo lợi ích về chất lượng không khí đã được thực hiện bằng cách cài đặt các thiết bị kiểm soát ô nhiễm như để bù vào việc gia tăng một số lượng ngày càng tăng của xe có động cơ trên đường. Tại Hoa Kỳ số lượng xe mô tô đăng ký tăng từ khoảng 108 triệu vào năm 1970 đến 180 triệu vào năm 1986. Nếu xu hướng này tiếp tục, số lượng xe cơ giới đăng ký có thể lên đến 281 triệu, cho mỗi người một chiếc xe động cơ, đến năm 2010.

Trong nhiều thành phố trên khắp thế giới xe có động cơ là nguồn chủ yếu thải khí NOx. Một cái nhìn tổng quan về ô nhiễm không khí do NOx gây ra bởi động cơ xe trong các thành phố được lựa chọn, sưu tầm bởi Ngân hàng Thế giới, được trình bày trong Bảng 9.4. Tại Hoa Kỳ, phù hợp với tiêu chuẩn khí thải Đạo luật Không khí sạch, tất cả các xe ô tô và xe tải sản xuất năm 1976 được trang bị với các thiết bị kiểm soát ô nhiễm làm giảm NOx phát thải ít nhất 90% so với các mẫu xe sản xuất năm 1971. Về mặt lý thuyết điều này cho ra kết quả giảm thiểu đáng kể ô nhiễm không khí. Tuy nhiên, các thiết bị kiểm soát ô nhiễm thực hiện tốt khi được bảo trì đúng cách. Giám sát và kiểm tra bảo trì không tốt, và không đủ dẫn tới không đạt kết quả mong đợi, để đảm bảo lợi ích về chất lượng không khí đã được thực hiện bằng cách cài đặt các thiết bị kiểm soát ô nhiễm như để bù vào việc gia tăng một số lượng ngày càng tăng của xe có động cơ trên đường. Tại Hoa Kỳ số lượng xe mô tô đăng ký tăng từ khoảng 108 triệu vào năm 1970 đến 180 triệu vào năm 1986. Nếu xu hướng này tiếp tục, số lượng xe cơ giới đăng ký có thể lên đến 281 triệu, cho mỗi người một chiếc xe động cơ, đến năm 2010.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY