Tiểu luận Định hướng phát triển hàng hoá xuất khẩu vào thị trường EU

MỤC LỤCA – LỜI NÓI ĐẦU 1B – VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I 2VÀI NÉT CỦA THỊ TRƯỜNG EU1. Tập Quán Và Thị Hiếu Tiêu Dùng2 . Kênh Phân Phối3. Về Kinh Tế Thương Mại3.1 Chính sách thương mại nội khối. 3.2 Chính Sách Ngoại Thương CHƯƠNG II ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HÀNG HOÁ XUẤT KHẨUVÀO THỊ TRƯỜNG EU 1. Đối Với Mặt Hàng Đang Xuất Khẩu 4 1.1 Mặt hàng chủ lực 1.2 Các mặt hàng đang được người tiêu dùng ưa chuộng 2. Đối Với Mặt Hàng Xuất Khẩu Mới, Hiện Và Đang Phát Triển CHƯƠNG III CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ CỦA VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG EU 71. Giải Pháp Từ Nhà Nước 1.1 Hoàn thiện hành lang pháp ly tạo thuận lợi tối đa cho xuất khẩu 1.2 Phát triển các ngành hàng xuất khẩu chủ lực sang thị trương EU 1.3 Hỗ trợ tín dụng cho các doanh nghiệp xuất khẩu.2. Giải Pháp Từ Doanh Nghiệp 2.1 Lựa chọn phương thức thích hợp để chủ động thâm nhập vào thị trường EU  2.2 Tăng cường đầu tư và hoàn thiện quản lý để tạo nguồn hàng thích hợp với thị trường EU 2.3 Đẩy mạnh áp dụng thương mại điện tử trong kinh doanhLỜI KẾT 12

MỤC LỤC

A – LỜI NÓI ĐẦU 1

B – VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG I 2

VÀI NÉT CỦA THỊ TRƯỜNG EU

1. Tập Quán Và Thị Hiếu Tiêu Dùng

2 . Kênh Phân Phối

3. Về Kinh Tế Thương Mại

3.1 Chính sách thương mại nội khối.

3.2 Chính Sách Ngoại Thương

CHƯƠNG II

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU

VÀO THỊ TRƯỜNG EU

1. Đối Với Mặt Hàng Đang Xuất Khẩu 4

1.1 Mặt hàng chủ lực

1.2 Các mặt hàng đang được người tiêu dùng ưa chuộng

2. Đối Với Mặt Hàng Xuất Khẩu Mới, Hiện Và Đang Phát Triển

CHƯƠNG III

CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU

HÀNG HOÁ CỦA VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG EU 7

1. Giải Pháp Từ Nhà Nước

1.1 Hoàn thiện hành lang pháp ly tạo thuận lợi tối đa cho xuất khẩu

1.2 Phát triển các ngành hàng xuất khẩu chủ lực sang thị trương EU

1.3 Hỗ trợ tín dụng cho các doanh nghiệp xuất khẩu.

2. Giải Pháp Từ Doanh Nghiệp

2.1 Lựa chọn phương thức thích hợp để chủ động thâm nhập vào thị trường EU

2.2 Tăng cường đầu tư và hoàn thiện quản lý để tạo nguồn hàng

thích hợp với thị trường EU

2.3 Đẩy mạnh áp dụng thương mại điện tử trong kinh doanh

LỜI KẾT 12

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY