Tiểu luận Đẩy mạnh hoạt động PR của công ty Le Bros trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

MỤC LỤCPHẦN MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG PR 31.1.Tổng quan về PR 31.1.1.Định nghĩa 31.1.2.Một số nội dung cơ bản của PR 41.2. Các công cụ cơ bản của hoạt động PR 61.3.Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động PR 81.3.1 Thị trường và đặc điểm của thị trường ảnh hưởng đến thực hiện hoạt động PR của các công ty 81.3.2. Môi trường 81.4.Vai trò của PR 10CHƯƠNG 2 HOẠT ĐỘNG PR CỦA CÔNG TY LE BROS 122.1.Giới thiệu chung về công ty LeBros 122.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển 122.1.2.Cơ cấu tổ chức 132.1.3.Các lĩnh vực hoạt động của Le Bros: 132.2.Thực trạng hoạt động của công ty Le Bros 132.2.1.Các dịch vụ PR chủ yếu mà Le Bros đang cung cấp 132.2.2.Một số chiến dịch PR điển hình của LeBros: 162.3.Đánh giá hoạt động của công ty Le Bros: 202.3.1.Những mặt mạnh của của công ty Le Bros: 202.3.2.Những mặt hạn chế: 21CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG PR CỦA LE BROS 243.1.Sự phát triển của nhu cầu sử dụng dịch vụ PR tại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế: 243.2. Định hướng phát triển của Le Bros trong thời gian tới 253.3. Phân tích SWOT của công ty Le Bros: 263.4.Giải pháp đẩy mạnh hoạt động PR của công ty Le Bros: 273.4.1.Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: 273.4.2.Phát triển những mảng dịch vụ còn bỏ ngỏ 283.4.3. Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 293.4.4.Tăng cường hợp tác với các công ty PR trong và ngoài nước 303.4.5. Chú trọng công tác tự PR cho doanh nghiệp mình 303.4.6. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và đạo đức nghề nghiệp 31PHẦN KẾT 32

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG PR 3

1.1.Tổng quan về PR 3

1.1.1.Định nghĩa 3

1.1.2.Một số nội dung cơ bản của PR 4

1.2. Các công cụ cơ bản của hoạt động PR 6

1.3.Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động PR 8

1.3.1 Thị trường và đặc điểm của thị trường ảnh hưởng đến thực hiện hoạt động PR của các công ty 8

1.3.2. Môi trường 8

1.4.Vai trò của PR 10

CHƯƠNG 2 HOẠT ĐỘNG PR CỦA CÔNG TY LE BROS 12

2.1.Giới thiệu chung về công ty LeBros 12

2.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển 12

2.1.2.Cơ cấu tổ chức 13

2.1.3.Các lĩnh vực hoạt động của Le Bros: 13

2.2.Thực trạng hoạt động của công ty Le Bros 13

2.2.1.Các dịch vụ PR chủ yếu mà Le Bros đang cung cấp 13

2.2.2.Một số chiến dịch PR điển hình của LeBros: 16

2.3.Đánh giá hoạt động của công ty Le Bros: 20

2.3.1.Những mặt mạnh của của công ty Le Bros: 20

2.3.2.Những mặt hạn chế: 21

CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG PR CỦA LE BROS 24

3.1.Sự phát triển của nhu cầu sử dụng dịch vụ PR tại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế: 24

3.2. Định hướng phát triển của Le Bros trong thời gian tới 25

3.3. Phân tích SWOT của công ty Le Bros: 26

3.4.Giải pháp đẩy mạnh hoạt động PR của công ty Le Bros: 27

3.4.1.Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: 27

3.4.2.Phát triển những mảng dịch vụ còn bỏ ngỏ 28

3.4.3. Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 29

3.4.4.Tăng cường hợp tác với các công ty PR trong và ngoài nước 30

3.4.5. Chú trọng công tác tự PR cho doanh nghiệp mình 30

3.4.6. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và đạo đức nghề nghiệp 31

PHẦN KẾT 32

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY