Tiểu luận Đánh giá, khảo sát, điều tra việc sử dụng dịch vụ Internet trong sinh viên khu vực Hà Nội hiện nay

Mục lụcI. Phần I: Internet ở Việt Nam 2A. Giới thiệu về Internet 21. Quá trình phát triển của Internet 22. Tình hình tổng quan thông tin 6a) Cơ sở hạ tầng, thiết bị 6b) Các nhà cung cấp hiện nay 7c) Mức độ (tỷ lệ) kết nối 8d) Các gói sản phẩm tương ứng từng đối tượng khách hàng. 9B. Sinh viên với Internet hiện nay 11II. Phần II: Kết quả khảo sát, điều tra sinh viên tại Hà Nội 13A. Mục đích và phương pháp 131. Mục đích 132. Phương pháp 14B. Nội dung điều tra 141. Nội dung survey 142. Thông tin thu thập 163. Kết quả điều tra, khảo sát 17a) Nhận biết của sinh viên 17b) Việc sử dụng của sinh viên 19c) Mức độ ưu thích của sinh viên 21C. Nhà cung cấp dịch vụ Internet được tin dùng nhất đối với sinh viên Việt Nam tại Hà Nội 22III. Phần III: Nhận định, đề xuất của nhóm nghiên cứu 25

Mục lục

I. Phần I: Internet ở Việt Nam 2

A. Giới thiệu về Internet 2

1. Quá trình phát triển của Internet 2

2. Tình hình tổng quan thông tin 6

a) Cơ sở hạ tầng, thiết bị 6

b) Các nhà cung cấp hiện nay 7

c) Mức độ (tỷ lệ) kết nối 8

d) Các gói sản phẩm tương ứng từng đối tượng khách hàng. 9

B. Sinh viên với Internet hiện nay 11

II. Phần II: Kết quả khảo sát, điều tra sinh viên tại Hà Nội 13

A. Mục đích và phương pháp 13

1. Mục đích 13

2. Phương pháp 14

B. Nội dung điều tra 14

1. Nội dung survey 14

2. Thông tin thu thập 16

3. Kết quả điều tra, khảo sát 17

a) Nhận biết của sinh viên 17

b) Việc sử dụng của sinh viên 19

c) Mức độ ưu thích của sinh viên 21

C. Nhà cung cấp dịch vụ Internet được tin dùng nhất đối với sinh viên Việt Nam tại Hà Nội 22

III. Phần III: Nhận định, đề xuất của nhóm nghiên cứu 25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY