Tiểu luận Công nghệ chế biến thịt và thủy sản: Surimi

MỤC LỤCLởi mở đầu . 2Chương 1: TỔNG QUAN1.1. Giới thiệu về surimi . 31.2. Tình hình tiêu thụ surimi . 51.3. Nguyên liệu sản xuất surimi . 71.3.1. Nguyên liệu chính. 71.3.2. Nguyên liệu phụ . 111.4. Khả năng tạo gel của surimi . 121.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tạo gel . 141.5.1. Thu hoạch và bảo quản trước khi chế biến . 141.5.2. Nước . 151.5.3. Mức độ hòa tan của myofibrillar . 151.5.4. Số lần rửa, tỉ lệ nước rửa . 161.5.5. Nồng độ muối và pH . 17Chương 2: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ2.1. Sơ đồ khối . 192.2. Thuyết minh quy trình . 202.2.1. Phân loại, xử lý . 202.2.2. Nghiền thô . 272.2.3. Rửa . 282.2.4. Tinh chế . 312.2.5. Ép tách nước . 332.2.6. Phối trộn . 352.2.7. Lạnh đông . 362.2.8. Dò kim loại . 392.2.9. Bao gói . 40Chương 3: CHỈ TIÊU SẢN PHẨM 3.1. Thành phần dinh dưỡng . 413.2. Chỉ tiêu chất lượng . 42a. Chỉ tiêu cám quan, hóa lý . 42b. Chỉ tiêu vi sinh . 43Chương 4: MỘT SỐ SẢN PHẨM ĐI TỪ SURIMI4.1. Kamakobo . 454.2. Happen . 484.3. Cá viên . 484.4. Sản phẩm mô phỏng thịt hải sản . 49Tài liệu tham khảo . 52

MỤC LỤC

Lởi mở đầu . 2

Chương 1: TỔNG QUAN

1.1. Giới thiệu về surimi . 3

1.2. Tình hình tiêu thụ surimi . 5

1.3. Nguyên liệu sản xuất surimi . 7

1.3.1. Nguyên liệu chính. 7

1.3.2. Nguyên liệu phụ . 11

1.4. Khả năng tạo gel của surimi . 12

1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tạo gel . 14

1.5.1. Thu hoạch và bảo quản trước khi chế biến . 14

1.5.2. Nước . 15

1.5.3. Mức độ hòa tan của myofibrillar . 15

1.5.4. Số lần rửa, tỉ lệ nước rửa . 16

1.5.5. Nồng độ muối và pH . 17

Chương 2: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ

2.1. Sơ đồ khối . 19

2.2. Thuyết minh quy trình . 20

2.2.1. Phân loại, xử lý . 20

2.2.2. Nghiền thô . 27

2.2.3. Rửa . 28

2.2.4. Tinh chế . 31

2.2.5. Ép tách nước . 33

2.2.6. Phối trộn . 35

2.2.7. Lạnh đông . 36

2.2.8. Dò kim loại . 39

2.2.9. Bao gói . 40

Chương 3: CHỈ TIÊU SẢN PHẨM

3.1. Thành phần dinh dưỡng . 41

3.2. Chỉ tiêu chất lượng . 42

a. Chỉ tiêu cám quan, hóa lý . 42

b. Chỉ tiêu vi sinh . 43

Chương 4: MỘT SỐ SẢN PHẨM ĐI TỪ SURIMI

4.1. Kamakobo . 45

4.2. Happen . 48

4.3. Cá viên . 48

4.4. Sản phẩm mô phỏng thịt hải sản . 49

Tài liệu tham khảo . 52

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY