Tiểu luận Con người và nhân cách con người Việt Nam trong thời đại mới

MỤC LỤC

Trang

Lời giới thiệu 1

Phần A: Mở Đầu 2

Phần B: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 3

I/ Lý luận chung về con người và nhân cách con người trong thời đại mới: 3

1.Cơ sở lý luận : 3

2) Cơ sở thực tiễn : 4

II/ THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ: 6

1. Những tác động của cơ chế thị trường đến con người và nhân cách con người: 6

2. Vai trò của con người và nhân cách con người trong thời đại mới: 8

3) Một số vấn đề tồn tại trong công cuộc đào tạo con người ở Việt Nam hiện nay: 10

III/ GIẢI PHÁP: 11

Phần C: KẾT LUẬN: 13

TÀI LIỆU THAM KHẢO: 16

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY