Tiểu luận Cơ chế thị trường, sự thay đổi cần thiết trong kinh doanh và quản lý của các doanh nghiệp để phù hợp với cơ chế thị trường

M ỤC L ỤC A. Lời nói đầu 1B. Nội dung 2I. Nền kinh tế nước ta trong thời kỳ chịu ảnh hưởng của cơ chế kế hoạch hoá tập trung, quan liêu bao cấp 2II. Đặc điểm của nền kinh tế thị trường - những ưu nhược điểm của nó 31. Kinh tế thị trường có những đặc điểm 32. Ưu nhược điểm của kinh tế thị trường 4III. Giải pháp vận dụng cơ chế thị trường nhằm thay đổi trong kinh doanh và quản lý doanh nghiệp 51. Vận dụng cơ chế thị trường thông qua công tác tiếp thị và hợp đồng kinh tế 52. Lấy thị trường và cơ chế thị trường thông qua tiếp thị và hợp đồng kinh tế làm căn cứ kế hoạch hoá vĩ mô 63. Một số doanh nghiệp thành công hiện nay khi có những chính sách thay đổi đúng đắn 7Kết luận 10Các tài liệu tham khảo

M ỤC L ỤC

A. Lời nói đầu 1

B. Nội dung 2

I. Nền kinh tế nước ta trong thời kỳ chịu ảnh hưởng của cơ chế kế hoạch hoá tập trung, quan liêu bao cấp 2

II. Đặc điểm của nền kinh tế thị trường - những ưu nhược điểm của nó 3

1. Kinh tế thị trường có những đặc điểm 3

2. Ưu nhược điểm của kinh tế thị trường 4

III. Giải pháp vận dụng cơ chế thị trường nhằm thay đổi trong kinh doanh và quản lý doanh nghiệp 5

1. Vận dụng cơ chế thị trường thông qua công tác tiếp thị và hợp đồng kinh tế 5

2. Lấy thị trường và cơ chế thị trường thông qua tiếp thị và hợp đồng kinh tế làm căn cứ kế hoạch hoá vĩ mô 6

3. Một số doanh nghiệp thành công hiện nay khi có những chính sách thay đổi đúng đắn 7

Kết luận 10

Các tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY