Tiểu luận Chính sách sản phẩm của công ty Unilever cho sản phẩm Sunsilk

Mục lụcLời nói đầu 2Chương I . Cơ sở lý luận về chính sách sản phẩm của Sunsilk 31. Khái niệm 32. Nội dung 4• Quyết định về nhãn hiệu 4• Quyết định về bao gói 5• Quyết định về dịch vụ 6• Chủng loại và danh mục sản phẩm 6• Thiết kế và marketing sản phẩm mới 7• Chu kỳ sống của sản phẩm 8Chương II. Thực trạng chính sách sản phẩm của Sunsilk 101. Khái quát doanh nghiệp 102. Thực trạng chính sách sản phẩm Sunsilk 11• Quyết định về nhãn hiệu 11• Quyết định về bao gói 12• Quyết định về dịch vụ 15• Chủng loại và danh mục sản phẩm 16• Thiết kế và marketing sản phẩm mới 183. Đánh giá thực trạng 19• Ưu điểm 19 • Nhược điểm 20 Chương III. Giải pháp cho chính sách sản phẩm Sunsilk 21 Lời kết 22 Tài liệu tham khảo 23

Mục lục

Lời nói đầu 2

Chương I . Cơ sở lý luận về chính sách sản phẩm của Sunsilk 3

1. Khái niệm 3

2. Nội dung 4

• Quyết định về nhãn hiệu 4

• Quyết định về bao gói 5

• Quyết định về dịch vụ 6

• Chủng loại và danh mục sản phẩm 6

• Thiết kế và marketing sản phẩm mới 7

• Chu kỳ sống của sản phẩm 8

Chương II. Thực trạng chính sách sản phẩm của Sunsilk 10

1. Khái quát doanh nghiệp 10

2. Thực trạng chính sách sản phẩm Sunsilk 11

• Quyết định về nhãn hiệu 11

• Quyết định về bao gói 12

• Quyết định về dịch vụ 15

• Chủng loại và danh mục sản phẩm 16

• Thiết kế và marketing sản phẩm mới 18

3. Đánh giá thực trạng 19

• Ưu điểm 19

• Nhược điểm 20

Chương III. Giải pháp cho chính sách sản phẩm Sunsilk 21

Lời kết 22

Tài liệu tham khảo 23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY