Tiểu luận Chính sách sản phẩm của công ty Beiersdof cho nhãn hiệu NIVEA

Mục lục TrangLời nói đầu 2Chương 1 . Cơ sở lý luận về chính sách sản phẩm của công ty Beiersdorf cho nhãn hiệu NIVEA 31. Khái niệm 32. Nội dung 4• Quyết định về nhãn hiệu 4• Quyết định về bao gói 5• Quyết định về dịch vụ 6• Chủng loại và danh mục sản phẩm 6• Thiết kế và marketing sản phẩm mới 7• Chu kỳ sống của sản phẩm 8Chương 2. Thực trạng chính sách sản phẩm của công ty Beiersdorf cho nhãn hiệu NIVEA 101. Khái quát doanh nghiệp 102. Thực trạng chính sách sản phẩm NIVEA 12• Quyết định về nhãn hiệu 12• Quyết định về bao gói 13• Quyết định về dịch vụ 14• Chủng loại và danh mục sản phẩm 15• Thiết kế và marketing sản phẩm mới 183. Đánh giá thực trạng 19• Ưu điểm 19 • Nhược điểm 20 Chương 3. Giải pháp cho chính sách sản phẩm NIVEA 21 Lời kết 22 Tài liệu tham khảo 23

Mục lục

Trang

Lời nói đầu 2

Chương 1 . Cơ sở lý luận về chính sách sản phẩm của công ty Beiersdorf cho nhãn hiệu NIVEA 3

1. Khái niệm 3

2. Nội dung 4

• Quyết định về nhãn hiệu 4

• Quyết định về bao gói 5

• Quyết định về dịch vụ 6

• Chủng loại và danh mục sản phẩm 6

• Thiết kế và marketing sản phẩm mới 7

• Chu kỳ sống của sản phẩm 8

Chương 2. Thực trạng chính sách sản phẩm của công ty Beiersdorf cho nhãn hiệu NIVEA 10

1. Khái quát doanh nghiệp 10

2. Thực trạng chính sách sản phẩm NIVEA 12

• Quyết định về nhãn hiệu 12

• Quyết định về bao gói 13

• Quyết định về dịch vụ 14

• Chủng loại và danh mục sản phẩm 15

• Thiết kế và marketing sản phẩm mới 18

3. Đánh giá thực trạng 19

• Ưu điểm 19

• Nhược điểm 20

Chương 3. Giải pháp cho chính sách sản phẩm NIVEA 21

Lời kết 22

Tài liệu tham khảo 23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY