Tiểu luận Chiến lược sản phẩm cà phê hòa tan Trung Nguyên

MỤC LỤC---o0o---PHẦN MỞ ĐẦU 1PHẦN LÝ THUYẾT 2CHƯƠNG I: QUYẾT ĐỊNH VỀ SẢN PHẨM 21.1 Quyết định về nhãn hiệu 21.1.1 Nhãn hiệu sản phẩm là gì ? 21.1.2 Chức năng của nhãn hiệu : 31.1.3 Khái niệm và đo lường nhãn hiệu sở hữu 31.1.4 Quyết định tạo nhãn hiệu (branding decision) 31.1.5 Quyết định bảo trợ nhãn hiệu (brand sponsor decision) 51.1.6 Quyết định tên nhãn hiệu (brand name decision) 51.1.7 Quyết định chiến lược nhãn hiệu 61.1.8 Quyết định định lại vị trí cho nhãn hiệu (brand reponsitioning decision) 71.2 Quyết định về bao bì 71.2.1 Khái niệm bao bì 71.2.2 Chức năng của đóng gói và bao bì: 71.3 Quyết định về dán nhãn 81.4 Quyết định về dòng sản phẩm 91.4.1 Khái niệm dòng sản phẩm: 91.4.2 Quyết định độ dài sản phẩm 101.5 Quyết định hỗn hợp sản phẩm 11CHƯƠNG II: HOẠCH ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI 122.1 Quyết định về sản phẩm mới 122.1.1 Khái niệm: 122.1.2 Tại sao cần có sản phẩm mới 122.1.3 Bằng cách nào để có sản phẩm mới: 122.1.4 Phân loại: 132.2 Chiến lược triển khai sản phẩm mới 142.2.1 Tạo ý tưởng 142.2.2 Sàng lọc ý tưởng 152.2.3 Phát triển quan niệm và thử nghiệm 162.2.4 Hoạch định chiến lược Marketing cho sản phẩm mới 162.2.5 Phân tích tình hình kinh doanh 162.2.6 Phát triển sản phẩm 172.2.7 Thử nghiệm trên thị trường 172.2.8 Thương mại hóa 18PHẦN ỨNG DỤNG THỰC TIỄN 21CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN VÀ THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ HÒA TAN TRONG NƯỚC 211. Công ty cà phê Trung Nguyên 211.1 Lịch sử hình thành và phát triển: 211.2 Tầm nhìn và sứ mạng: 221.3 Giá trị cốt lõi: 231.4 Định hướng phát triển 231.5 Đánh giá tình hình kinh doanh 232. Thị trường cà phê hòa tan trong nước 24CHƯƠNG II: QUYẾT ĐỊNH SẢN PHẨM CÀ PHÊ HÒA TAN G7 VÀ PASSIONA DÀNH CHO PHÁI ĐẸP 252.1 Ý nghĩa nhãn hiệu 252.1.1 Nhãn hiệu café Trung Nguyên 252.1.2 Nhãn hiệu café G7 (Sản phẩm cà phê hòa tan G7 3 IN 1) 252.1.3 Nhãn hiệu cà phê Passiona 272.2 Quyết định về nhãn hiệu 282.3 Quyết định về bao bì và đóng gói 282.4 Hoạch định phát triển café Passiona 34KẾT LUẬN 37TÀI LIỆU THAM KHẢO 38

MỤC LỤC

---o0o---

PHẦN MỞ ĐẦU 1

PHẦN LÝ THUYẾT 2

CHƯƠNG I: QUYẾT ĐỊNH VỀ SẢN PHẨM 2

1.1 Quyết định về nhãn hiệu 2

1.1.1 Nhãn hiệu sản phẩm là gì ? 2

1.1.2 Chức năng của nhãn hiệu : 3

1.1.3 Khái niệm và đo lường nhãn hiệu sở hữu 3

1.1.4 Quyết định tạo nhãn hiệu (branding decision) 3

1.1.5 Quyết định bảo trợ nhãn hiệu (brand sponsor decision) 5

1.1.6 Quyết định tên nhãn hiệu (brand name decision) 5

1.1.7 Quyết định chiến lược nhãn hiệu 6

1.1.8 Quyết định định lại vị trí cho nhãn hiệu (brand reponsitioning decision) 7

1.2 Quyết định về bao bì 7

1.2.1 Khái niệm bao bì 7

1.2.2 Chức năng của đóng gói và bao bì: 7

1.3 Quyết định về dán nhãn 8

1.4 Quyết định về dòng sản phẩm 9

1.4.1 Khái niệm dòng sản phẩm: 9

1.4.2 Quyết định độ dài sản phẩm 10

1.5 Quyết định hỗn hợp sản phẩm 11

CHƯƠNG II: HOẠCH ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI 12

2.1 Quyết định về sản phẩm mới 12

2.1.1 Khái niệm: 12

2.1.2 Tại sao cần có sản phẩm mới 12

2.1.3 Bằng cách nào để có sản phẩm mới: 12

2.1.4 Phân loại: 13

2.2 Chiến lược triển khai sản phẩm mới 14

2.2.1 Tạo ý tưởng 14

2.2.2 Sàng lọc ý tưởng 15

2.2.3 Phát triển quan niệm và thử nghiệm 16

2.2.4 Hoạch định chiến lược Marketing cho sản phẩm mới 16

2.2.5 Phân tích tình hình kinh doanh 16

2.2.6 Phát triển sản phẩm 17

2.2.7 Thử nghiệm trên thị trường 17

2.2.8 Thương mại hóa 18

PHẦN ỨNG DỤNG THỰC TIỄN 21

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN VÀ THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ HÒA TAN TRONG NƯỚC 21

1. Công ty cà phê Trung Nguyên 21

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển: 21

1.2 Tầm nhìn và sứ mạng: 22

1.3 Giá trị cốt lõi: 23

1.4 Định hướng phát triển 23

1.5 Đánh giá tình hình kinh doanh 23

2. Thị trường cà phê hòa tan trong nước 24

CHƯƠNG II: QUYẾT ĐỊNH SẢN PHẨM CÀ PHÊ HÒA TAN G7 VÀ PASSIONA DÀNH CHO PHÁI ĐẸP 25

2.1 Ý nghĩa nhãn hiệu 25

2.1.1 Nhãn hiệu café Trung Nguyên 25

2.1.2 Nhãn hiệu café G7 (Sản phẩm cà phê hòa tan G7 3 IN 1) 25

2.1.3 Nhãn hiệu cà phê Passiona 27

2.2 Quyết định về nhãn hiệu 28

2.3 Quyết định về bao bì và đóng gói 28

2.4 Hoạch định phát triển café Passiona 34

KẾT LUẬN 37

TÀI LIỆU THAM KHẢO 38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY