Tiểu luận Chiến lược Marketing – Mix đối với việc xuất khẩu sản phẩm cà phê của Tổng công ty cà phê Việt Nam

MỤC LỤCMỤC LỤC 1I. ĐẶT VẤN ĐỀ 21.1 Tính cấp thiết 21.2 Mục tiêu nghiên cứu 21.2.1 Mục tiêu chung 21.2.2 Mục tiêu cụ thể 2II. NỘI DUNG 42.1 Sơ lược về Tổng công ty cà phê Việt Nam 42.2 Chiến lược sản phẩm của Tổng công ty cà phê Việt Nam. 62.2.1 Quyết định về lợi ích và nhãn hiệu sản phẩm cà phê của Tổng công ty cà phê Việt Nam 62.2.2 Quyết định về bao gói 72.2.3 Quyết định về chủng loại và danh mục hàng hóa 82.3 Chiến lược xúc tiến hỗ trợ 92.3.1 Quảng cáo 92.3.2 Tuyên truyền 10III. NHẬN XÉT CỦA BẢN THÂN 12TÀI LIỆU THAM KHẢO 13

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 2

1.1 Tính cấp thiết 2

1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2

1.2.1 Mục tiêu chung 2

1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2

II. NỘI DUNG 4

2.1 Sơ lược về Tổng công ty cà phê Việt Nam 4

2.2 Chiến lược sản phẩm của Tổng công ty cà phê Việt Nam. 6

2.2.1 Quyết định về lợi ích và nhãn hiệu sản phẩm cà phê của Tổng công ty cà phê Việt Nam 6

2.2.2 Quyết định về bao gói 7

2.2.3 Quyết định về chủng loại và danh mục hàng hóa 8

2.3 Chiến lược xúc tiến hỗ trợ 9

2.3.1 Quảng cáo 9

2.3.2 Tuyên truyền 10

III. NHẬN XÉT CỦA BẢN THÂN 12

TÀI LIỆU THAM KHẢO 13

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY