Tiểu luận Chiến lược kinh doanh của Bamboovillage resort

Mục lục: Chương 1. Giới thiệu về bamboovillage resort.Chương 2. Phân tích môi trường bên ngoài: 2.1. Môi trường vĩ mô 2.2. Môi trường ngành 2.3. Sơ đồ EFASChương 3. Phân tích môi trường bên trong: 3.1. Sản phẩm và thị trường chủ yếu của bamboovillage 3.2. Giới thiệu chung về nguồn lực của Bamboo resort 3.3. Phân tích các lĩnh vực chức năng 3.4. Phân tích chuỗi giá trị 3.5. Năng cạnh tranh của Bamboo resort 3.6. Sơ đồ IFASChương 4. Thiết lập mô hình TOWSChương 5. Triển khai chiến lược của Bamboo resort 5.1 Chiến lược khác biệt hóa thương hiệu 5.2 Chiến lược đa dạng hóa sản phẩm 5.3 Chiến lược mở rộng quy mô doanh nghiệpChương 6. Ảnh hưởng từ các yếu tố cấu trúc tổ chức,văn hoá doanh nghiệp, phong cách lãnh đạo tới việc thực thi chiến lược. 6.1 Ảnh hưởng từ cấu trúc tổ chức 6.2 Ảnh hưởng từ văn hoá doanh nghiệp, phong cách lãnh đạo

Mục lục:

Chương 1. Giới thiệu về bamboovillage resort.

Chương 2. Phân tích môi trường bên ngoài:

2.1. Môi trường vĩ mô

2.2. Môi trường ngành

2.3. Sơ đồ EFAS

Chương 3. Phân tích môi trường bên trong:

3.1. Sản phẩm và thị trường chủ yếu của bamboovillage

3.2. Giới thiệu chung về nguồn lực của Bamboo resort

3.3. Phân tích các lĩnh vực chức năng

3.4. Phân tích chuỗi giá trị

3.5. Năng cạnh tranh của Bamboo resort

3.6. Sơ đồ IFAS

Chương 4. Thiết lập mô hình TOWS

Chương 5. Triển khai chiến lược của Bamboo resort

5.1 Chiến lược khác biệt hóa thương hiệu

5.2 Chiến lược đa dạng hóa sản phẩm

5.3 Chiến lược mở rộng quy mô doanh nghiệp

Chương 6. Ảnh hưởng từ các yếu tố cấu trúc tổ chức,văn hoá doanh nghiệp, phong cách lãnh đạo tới việc thực thi chiến lược.

6.1 Ảnh hưởng từ cấu trúc tổ chức

6.2 Ảnh hưởng từ văn hoá doanh nghiệp, phong cách lãnh đạo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY