Tiểu luận Các thể loại thông tấn truyền hình bao gồm: phỏng vấn, tin và phóng sự

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1PHỎNG VẤN TRUYỀN HÌNH 2I. ĐỊNH NGHĨA 2II. PHƯƠNG PHÁP PHỎNG VẤN TRUYỀN HÌNH 21. Nghiên cứu 32. Lắng nghe 33. Đặt mục tiêu cho các câu hỏi mở 34. Không được tranh luận hoặc bình lụân 35. Phải linh hoạt 3III. NGHỆ THUẬT PHỎNG VẤN TRUYỀN HÌNH 31. Các loại câu hỏi phỏng vấn truyền hình 32. Nghệ thuật phỏng vấn truyền hình 4IV. KỊCH BẢN PHỎNG VẤN TRUYỀN HÌNH 51. Đối với thể loại Chương trình phỏng vấn truyền hình 52. Đối với phương pháp phỏng vấn cung cấp tư liệu cho Tin tức, Phóng sự thời sự hoặc tài liệu truyền hình 54. Đối với tin tức, phóng sự thời sự hoặc hoặc tài liệu truyền hình không cần lời bình 6TIN TỨC TRUYỀN HÌNH 7I. ĐỊNH NGHĨA 71. Tin tức truyền hình 72. Các loại tin tức truyền hình gồm 7II. GIÁ TRỊ CỦA TIN TỨC TRUYỀN HÌNH 7III. CẤU TRÚC TIN TỨC TRUYỀN HÌNH 8IV. KỊCH BẢN TIN TỨC TRUYỀN HÌNH 10V. TIN TRUYỀN HÌNH CÓ PHỎNG VẤN 11PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH 13I. ĐỊNH NGHĨA 131. Phóng sự thời sự về sự kiện nóng bỏng 132. Phóng sự chuyên đề về những vấn đề nổi cộm 133. Phóng sự chân dung 14II. THỰC HIỆN PHÓNG SỰ THỜI SỰ NGẮN ÍT LỜI NGOẠI HÌNH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH 141. Rút ngắn thời lượng của phóng sự truyền hình 142. Lôi cuốn nhiều đối tượng khán giả xem phóng sự ngắn 15III. KẾT CẤU PHÓNG SỰ NGẮN TRUYỀN HÌNH 16IV. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN PHÓNG SỰ NGẮN TRUYỀN HÌNH 201. Xác định đề tài, chủ đề 202. Kịch bản phóng sự ngắn truyền hình 213. Thu thập tài liệu 224. Ghi hình tại hiện trường 24V. DỰNG HÌNH, HẬU KÌ TRUỲÊN HÌNH 25VI. DUYỆT CHƯONG TRÌNH PHÁT SÓNG 31

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHỎNG VẤN TRUYỀN HÌNH 2

I. ĐỊNH NGHĨA 2

II. PHƯƠNG PHÁP PHỎNG VẤN TRUYỀN HÌNH 2

1. Nghiên cứu 3

2. Lắng nghe 3

3. Đặt mục tiêu cho các câu hỏi mở 3

4. Không được tranh luận hoặc bình lụân 3

5. Phải linh hoạt 3

III. NGHỆ THUẬT PHỎNG VẤN TRUYỀN HÌNH 3

1. Các loại câu hỏi phỏng vấn truyền hình 3

2. Nghệ thuật phỏng vấn truyền hình 4

IV. KỊCH BẢN PHỎNG VẤN TRUYỀN HÌNH 5

1. Đối với thể loại Chương trình phỏng vấn truyền hình 5

2. Đối với phương pháp phỏng vấn cung cấp tư liệu cho Tin tức, Phóng sự thời sự hoặc tài liệu truyền hình 5

4. Đối với tin tức, phóng sự thời sự hoặc hoặc tài liệu truyền hình không cần lời bình 6

TIN TỨC TRUYỀN HÌNH 7

I. ĐỊNH NGHĨA 7

1. Tin tức truyền hình 7

2. Các loại tin tức truyền hình gồm 7

II. GIÁ TRỊ CỦA TIN TỨC TRUYỀN HÌNH 7

III. CẤU TRÚC TIN TỨC TRUYỀN HÌNH 8

IV. KỊCH BẢN TIN TỨC TRUYỀN HÌNH 10

V. TIN TRUYỀN HÌNH CÓ PHỎNG VẤN 11

PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH 13

I. ĐỊNH NGHĨA 13

1. Phóng sự thời sự về sự kiện nóng bỏng 13

2. Phóng sự chuyên đề về những vấn đề nổi cộm 13

3. Phóng sự chân dung 14

II. THỰC HIỆN PHÓNG SỰ THỜI SỰ NGẮN ÍT LỜI NGOẠI HÌNH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH 14

1. Rút ngắn thời lượng của phóng sự truyền hình 14

2. Lôi cuốn nhiều đối tượng khán giả xem phóng sự ngắn 15

III. KẾT CẤU PHÓNG SỰ NGẮN TRUYỀN HÌNH 16

IV. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN PHÓNG SỰ NGẮN TRUYỀN HÌNH 20

1. Xác định đề tài, chủ đề 20

2. Kịch bản phóng sự ngắn truyền hình 21

3. Thu thập tài liệu 22

4. Ghi hình tại hiện trường 24

V. DỰNG HÌNH, HẬU KÌ TRUỲÊN HÌNH 25

VI. DUYỆT CHƯONG TRÌNH PHÁT SÓNG 31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY