Tiểu luận Các hình thức sở hữu trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Ở nước ta đất nước giành được độc lập, với nền kinh tế lạc hậu, lực lượng sản xuất lạc hậu, để tiến lên chủ nghĩa xã hội, đã nôn nóng chuyển trực tiếp sang chế độ công hữu dưới hai hình thức: sử hữu toàn dân và tập thể, các hình thức này phất huy được sức mạnh trong tình trạng đất nước có chiến tranh. Sau khi giành được độc lập chúng ta vẫn duy trình quan hệ này trong điều kiên lực lượng sản xuất lac hậu, nó trái với quy luật của quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất. Để giải quyết những trì trệ lạc hâu và phát triển lực lượng sản xuất để tiên lên chủ nghĩa xã hội. Tại đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đã tiến hành đổi mới cơ chế cho phù hợp với tình hình mới cho phù hợp.

Ở nước ta đất nước giành được độc lập, với nền kinh tế lạc hậu, lực lượng sản xuất lạc hậu, để tiến lên chủ nghĩa xã hội, đã nôn nóng chuyển trực tiếp sang chế độ công hữu dưới hai hình thức: sử hữu toàn dân và tập thể, các hình thức này phất huy được sức mạnh trong tình trạng đất nước có chiến tranh. Sau khi giành được độc lập chúng ta vẫn duy trình quan hệ này trong điều kiên lực lượng sản xuất lac hậu, nó trái với quy luật của quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất. Để giải quyết những trì trệ lạc hâu và phát triển lực lượng sản xuất để tiên lên chủ nghĩa xã hội. Tại đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đã tiến hành đổi mới cơ chế cho phù hợp với tình hình mới cho phù hợp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY