Tiểu luận Bao nilon và những ngoại tác đến cuộc sống trong giai đoạn hiện nay

MỤC LỤC   LỜI MỞ ĐẦU 1 PHẦN 1: TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2I. Yếu tố ngoại vi – Sự phân loại: 21. Yếu tố ngoại vi: 22. Sự phân loại: 23. Sự tác động của yếu tố ngoại vi : 3II. Những giải pháp đối với các yếu tố ngoại vi: 41. Những giải pháp tư nhân đối với các yếu tố ngoại vi: 42. Hệ thống biện pháp khắc phục sự tác động ngoại vi của chính phủ 4 PHẦN 2: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG BAO NILON 7I. Tiện ích của Bao nilon: 8II. Tác hại từ Bao nilon : 9 PHẦN 3: GIẢI PHÁP 12I. Xây dựng các giải pháp dựa trên cơ sở lý thuyết: 121. Thiết lập quyền sở hữu: 122. Các tác động từ phía chính phủ: 12II. Các kiến nghị đối với thực tiễn hiện nay: 131. Cải tiến công nghệ sản xuất sản phẩm tạo ra sản phẩm thay thế: 132. Các chiến dịch cắt giảm việc sử dụng bao nilon tại các TTTM: 143. Tuyên truyền và giáo dục rộng rãi về tác động của bao nilon đến môi trường sống đối vói người tiêu dùng: 154. Các giải pháp khác: 16 Kết luận 18

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN 1: TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2

I. Yếu tố ngoại vi – Sự phân loại: 2

1. Yếu tố ngoại vi: 2

2. Sự phân loại: 2

3. Sự tác động của yếu tố ngoại vi : 3

II. Những giải pháp đối với các yếu tố ngoại vi: 4

1. Những giải pháp tư nhân đối với các yếu tố ngoại vi: 4

2. Hệ thống biện pháp khắc phục sự tác động ngoại vi của chính phủ 4

PHẦN 2: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG BAO NILON 7

I. Tiện ích của Bao nilon: 8

II. Tác hại từ Bao nilon : 9

PHẦN 3: GIẢI PHÁP 12

I. Xây dựng các giải pháp dựa trên cơ sở lý thuyết: 12

1. Thiết lập quyền sở hữu: 12

2. Các tác động từ phía chính phủ: 12

II. Các kiến nghị đối với thực tiễn hiện nay: 13

1. Cải tiến công nghệ sản xuất sản phẩm tạo ra sản phẩm thay thế: 13

2. Các chiến dịch cắt giảm việc sử dụng bao nilon tại các TTTM: 14

3. Tuyên truyền và giáo dục rộng rãi về tác động của bao nilon đến môi trường sống đối vói người tiêu dùng: 15

4. Các giải pháp khác: 16

Kết luận 18

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY