Tiểu luận Bàn về khái niệm quản lý - Quản lý kinh doanh và quản lý doanh nghiệp những vấn đề có thể rút ra từ 3 khái niệm này

A. MỞ ĐẦU

B. NỘI DUNG

CHƯƠNG I. KHÁI NIỆM QUẢN LÝ VÀ QUẢN LÝ KINH DOANH

I. KHÁI NIỆM QUẢN LÝ

1. Quản lý là một chức năng vốn có của mọi tổ chức

2. Khái niệm quản lý

3. Các chức năng quản lý

II. QUẢN LÝ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

1. Khái niệm

2. Thực chất của quản lý kinh doanh

3. Bản chất của quản lý kinh doanh

4. Quản lý kinh doanh mang tính khoa học, tính nghệ thuật và là một nghề

a. Quản lý kinh doanh mang tính khoa học

b. Quản lý kinh doanh mang tính nghệ thuật

c. Quản lý kinh doanh là một nghề

CHƯƠNG II. NHỮNG VẤN ĐỀ RÚT RA TỪ 3 KHÁI NIỆM: QUẢN LÝ, QUẢN LÝ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP.

C. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY