Tiểu luận Bản chất của lạm phát trong nền kinh tế – luận chứng tính năng tác dụng và tác hại của lạm phát khi nền kinh tế suy thoái mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp trong điều kiện của Việt Nam hiện nay

Lời nói đầu 1

Chương I 2

Bản chất của Lạm phát 2

trong nền kinh tế 2

A. Lý thuyết về lạm phát 2

I. Lý thuyết lạm phát 2

1. Khái niệm về lạm phát: 2

2. Lịch sử lâu đời của lạm phát. 4

II. Những lý thuyết chủ yếu về lạm phát 5

1. Lý thuyết "Lạm phát lưu thông tiền tệ" 5

2. Lý thuyết cầu (DEMEND- PULL INFLATION). 7

3. Lý thuyết lạm phát chi phí đẩy 11

4. Luận thuyết "Lạm phát cơ cấu". 12

II- Các nguyên nhân của lạm phát. 13

1. Các loại lạm phát 13

a. Lạm phát vừa phải. 13

b. Lạm phát phi mã. 14

c. Lạm phát ở mức siêu cao (siêu lạm phát). 14

2. Quy mô và sự biến động của lạm phát. 15

3. Lạm phát không dự kiến. 16

4. Lạm phát dự kiến. 16

III. Những tác động của lạm phát với nền kinh tế suy thoái 18

1. Tác động của lạm phát 18

1.1.Phản ứng kinh tế vĩ mô. 18

1.2. Các tiêu cực của lạm phát. 18

1.3. Tác động đối với sự phân phối thu nhập của cải. 20

1.4. Tác động đối với sản lượng và công ăn việc làm. 20

2. Lợi ích của lạm phát. 21

3. Sự đánh giá về tác động lạm phát. 22

Chương II 23

THẤT NGHIỆP VÀ LẠM PHÁT. 23

A- Thất nghiệp. 23

1. Khái niệm thất nghiệp. 23

2. Tác động kinh tế. 24

3. Tác động của xã hội đối với thất nghiệp. 24

4. Các loại thất nghiệp. 25

5. Mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp. 26

5. Đường Phillip ban đầu. 27

6. Đường Phillips dài hạn 29

Chương III 32

Các biện pháp chống lạm phát 32

1. Các chính sách thu nhập 34

2. Cải cách thể chế 35

3. Học cách sống với lạm phát 35

LỜI KẾT 39

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY