Tiểu luận Ảnh hưởng của pháp luật đối với thương mại điện tử

MỤC LỤC DANH SÁCH NHÓM 6 2Lời mở đầu 4I. VÀI NÉT VỀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 51. Khái niệm 52. Đặc điểm của các công ty kinh doanh thương mại điện tử ở Việt Nam 53. Lợi ích của thương mại điện tử 7II. ẢNH HƯỞNG CỦA PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI KINH DOANNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TƯ 91. Sự cần thiết xây dựng luật thương mại điện tử 92. Các vấn đề pháp lý trong thương mại điện tử 103. Bộ luật quy định về kinh doanh thương mại điện tử 154. Luật giao dịch điện tử của việt nam 195. Pháp luật của Việt Nam về an ninh và bảo mật thông tin về thương mại điện tử. 226. Pháp luật Việt nam về thanh toán điện tử, thuế và kê khai điện tử. 237. Luật sở hữu trí tuệ 24III. NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT NAM 24IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN LOẠI HÌNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 25V. KẾT LUẬN 26

MỤC LỤC

DANH SÁCH NHÓM 6 2

Lời mở đầu 4

I. VÀI NÉT VỀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 5

1. Khái niệm 5

2. Đặc điểm của các công ty kinh doanh thương mại điện tử ở Việt Nam 5

3. Lợi ích của thương mại điện tử 7

II. ẢNH HƯỞNG CỦA PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI KINH DOANNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TƯ 9

1. Sự cần thiết xây dựng luật thương mại điện tử 9

2. Các vấn đề pháp lý trong thương mại điện tử 10

3. Bộ luật quy định về kinh doanh thương mại điện tử 15

4. Luật giao dịch điện tử của việt nam 19

5. Pháp luật của Việt Nam về an ninh và bảo mật thông tin về thương mại điện tử. 22

6. Pháp luật Việt nam về thanh toán điện tử, thuế và kê khai điện tử. 23

7. Luật sở hữu trí tuệ 24

III. NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT NAM 24

IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN LOẠI HÌNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 25

V. KẾT LUẬN 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY