Tích hợp công nghệ thông tin địa lí và matlab trong bài toán phân tích và quản lí hệ thống điện

Chương trình GIS POWER là một ứng dụng máytính dùng đểmôphỏng, tính toán, vận hành quản lí lưới điện dựa công nghệhệthống thông tin địa lí (GIS- Geographic Information System), được viết bằng ngôn ngữVisual Basic sửdụng đối tượng OLE MAPINFO và phương thức trao đổi dữliệu động (DDE) với MATLAB (Hình 2 và Hình 3).Chương trình tích hợp chặt chẽphần mềm quản lí bản đồchuyên nghiệp MapInfo 7.5 của hãng MapInfo Corporation trên nền chương trình tính toán rất mạnh là MatLAB 6.5 của hãng Mathworks. Vì vậy,GIS POWER cung cấp và hỗtrợcho người dùng khảnăng tuỳbiến cao với tất cảcác chức năng tính toán mạnh mẽcủa MATLAB và công cụquản lí bản đồchuyên nghiệp của MAPINFO

Chương trình GIS POWER là một ứng dụng máytính dùng đểmôphỏng, tính toán, vận hành

quản lí lưới điện dựa công nghệhệthống thông tin địa lí (GIS- Geographic Information System), được viết bằng ngôn ngữVisual Basic sửdụng đối tượng OLE MAPINFO và phương thức trao đổi dữliệu động (DDE) với MATLAB (Hình 2 và Hình 3).

Chương trình tích hợp chặt chẽphần mềm quản lí bản đồchuyên nghiệp MapInfo 7.5 của hãng

MapInfo Corporation trên nền chương trình tính toán rất mạnh là MatLAB 6.5 của hãng Mathworks. Vì vậy,GIS POWER cung cấp và hỗtrợcho người dùng khảnăng tuỳbiến cao với tất cảcác chức năng tính toán mạnh mẽcủa MATLAB và công cụquản lí bản đồchuyên nghiệp của MAPINFO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY