Thực trạng về công tác kế hoạch hóa của công ty cổ phần lâm sản Nam Định - Nafoco

NỘI DUNG TRANG

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ HOẠCH KINH DOANH 2

I. KẾ HOẠCH KINH DOANH 2

1, Khái niệm về kế hoạch kinh doanh 2

2, Các nội dung của kế hoạch kinh doanh trong doanh nghiệp 2

A, Một số nội dung cơ bản 2

B, Quy trình kế hoạch hóa 5

II. SỰ CẦN THIẾT CỦA KẾ HOẠCH KINH DOANH 6

PHẦN 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ HOẠCH HÓA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM SẢN NAM ĐỊNH-NAFOCO 8

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY 8

1, Giới thiệu chung 8

2, Cơ cấu bộ máy 9

3, Các vấn đề liên quan 9

II. CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH CỦA CÔNG TY 11

1, Đặc điểm khái quát 11

A, Nguyên tắc chung 11

B, Các cấp kế hoạch của công ty 12

2, Công tác kế hoạch hóa 12

A, Các chỉ tiêu kế hoạch 12

B, Cơ sở lập kế hoạch 14

C, Quy trình kế hoạch 14

D, Các hoạt động tác nghiệp 15

III. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ HOẠCH HÓA CỦA CÔNG TY 17

1, Đánh giá về quy trình và việc đảm bảo quy tắc trong kế hoạch 17

2, Đánh giá các chỉ tiêu kế hoạch 18

3, Đánh giá nội dung kế hoạch 19

4, Đánh giá về phương pháp hiệu quả công tác lập, thực hiện kế hoạch 19

PHẦN 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ HOẠCH CỦA CÔNG TY 22

I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 2006-2010 22

II. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN 22

1, Hoàn thiện công tác lập kế hoạch chiến lược 22

2, Hoàn thiện kế hoạch tác nghiệp 22

3, Hoàn thiện công tác dự báo 23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY