Thực trạng phân tích Báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hoà Bình

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC HOÀ BÌNH 3

1.1 Đặc điểm hoạt động và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hoà Bình 3

1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 3

1.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh 6

1.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 8

1.1.4 Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán 9

1.1.5 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh 9

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC HÒA BÌNH 12

2.1. Khái quát thực trạng phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hoà Bình 12

2.2.1 Tổ chức phân tích 12

2.2.2 Phương pháp phân tích 12

2.2.3 Nội dung phân tích 12

2.2 Thực trạng phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hoà Bình 13

2.2.1 Đánh giá khái quát tình hình tài chính 13

2.2.2. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán 18

2.2.3.Phân tích kết báo cáo quả kinh doanh 24

2.2.4 Phân tích hiệu quả kinh doanh 26

CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC HÒA BÌNH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN 28

3.1. Đánh giá thực trạng phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hoà Bình 28

3.1.1.Về tổ chức phân tích. 28

3.1.2.Về nội dung phân tích 29

3.1.3.Về phương pháp phân tích 32

3.2. Giải pháp hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hoà Bình 33

3.2.1 Hoàn thiện phương pháp phân tích 33

3.2.2. Hoàn thiện nội dung phân tích 38

3.2.3 Hoàn thiện chỉ tiêu phân tích 39

3.2.4. Hoàn thiện tổ chức phân tích báo cáo tài chính 52

3.3. Điều kiện thực hiện các giải pháp hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tại Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hoà Bình 55

3.3.1.Về phía Nhà nước 55

3.3.2.Về phía Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hoà Bình 57

KẾT LUẬN 59

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY