Thực trạng năng lực của cán bộ cễng chức làm cễng tác kế hoạch của bộ kế hoạch

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC KẾ HOẠCH. 2

I . Cán bộ công chức và cán bộ công chức làm kế hoạch 2

1. Khái niệm 2

1.1. khái niệm chung về cán bộ, công chức 2

1.2. khái niệm về cán bộ công chức làm kế hoạch 4

2. Chức năng người của cán bộ công chức làm kế hoạch 4

3. Yêu cầu về năng lực của cán bộ, công chức. 6

3.1. yêu cầu chung. 6

3.2. Những yêu cầu đối với cán bộ, công chức làm kế hoạch 8

II. Những yêu tố ảnh hưởng đến năng lực của cán bộ công chức làm công tác kế hoach. 10

1 .trình độ được đào tạo 10

2. Phẩm chất đạo đức cán bộ công chức 12

3. Công cụ và phương tiện làm việc 13

3.1 Công cụ vật chất 13

3.2 Quy trình lập kế hoạch 14

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC KẾ HOẠCH CỦA BỘ KẾ HOẠCH 20

I . Thực trạng hệ thống kế hoạch được lập hoặc được xây dựng bởi cán bộ công chức. 20

1. Các loại kế hoạch được xây dựng bởi bộ 20

1.1. Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 20

1.2 Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội 22

1.3 Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 23

2. Đánh giá chất lượng của kế hoạch được xây dựng 24

II. Thực trạng năng lực cán bộ công chức của bộ kế hoạch . 25

1. Năng lực của cán bộ công chức và cán bộ công chức của bộ kế hoạch 25

2. Tình hình tiền lương của cán bộ công chức ở Lào hiện nay 31

CHƯƠNG III : MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC TRONG BỘ KẾ HOẠCH LÀO HIỆN NAY. 35

I. phương hướng nâng cao năng lực cán bộ công chức trong bộ kế hoạch 35

1. Đổi mới tư duy trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY