Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả tại Công ty TNHH Thái Vinh

Danh mục các từ viết tắt trong bài 3

Danh mục sơ đồ bảng biểu 4

Lời nói đầu 5

Chương I: Tổng quan về Công ty TNHH Thái Vinh 7

1.1/ Khái quát về tổ chức và quản lý kinh doanh ở Công ty 7

1.1.1/ Lịch sử hình thành 7

1.1.2/ Chức năng nhiệm vụ của Công ty 8

1.1.3/ Các mặt hàng kinh doanh chính của Công ty 9

1.1.4/ Công tác tổ chức và bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh 9

1.2/ Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 15

1.2.1/ Tổ chức bộ máy kế toán 15

1.2.2/ Đặc điểm tổ chức vận dụng chế độ kế toán ở Công ty 17

Chương II: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả tại Công ty TNHH Thái Vinh 22

2.1/ Đặc điểm hàng hoá kinh doanh và quản lý hàng hoá tại Công ty TNHH Thái Vinh 22

2.1.1/ Đăc điểm hàng hoá và phân loại hàng hoá kinh doanh tại Công ty 22

2.1.2/ Đặc điểm quản lý hàng hoá tại Công ty 22

2.2/ Quy trình kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Thái Vinh 24

2.2.1/ Phương thức bán hàng và tài khoản sử dụng 24

2.2.2/ Chứng từ và trình tự lưu chuyển chứng từ xuất kho 26

2.2.3/ Kế toán giá vốn hàng bán 28

2.2.4/ Kế toán bán hàng theo các phương thức bán hàng 29

2.2.5/ Kế toán chiết khấu thanh toán và các khoản giảm trừ doanh thu 42

2.3/ Kế toán xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thái Vinh 52

2.3.1/ Kế toán chi phí bán hàng tại Công ty 52

2.3.2/ Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty 54

2.3.3/ Kế toán xác định kết quả bán hàng tại Công ty 55

Chương III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thái Vinh 60

3.1/ Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thái Vinh 60

3.1.1/ Những thành tựu đạt được 60

3.1.2/ Những tồn tại cần khắc phục 61

3.2/ Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thái Vinh 62

3.3/ Một số ý kiến đề xuất 63

Kết luận 70

Phụ lục 71

Danh mục tài liệu tham khảo 74

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY