Thực trạng huy động vốn FDI vào Việt Nam trong thời gian qua

PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) 2

I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CHUNG 2

1. Khái niệm đầu tư trực tiếp nước ngoài 2

2. Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài 2

2.1. Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2

2.2. Doanh nghiệp liên doanh 3

2.3. Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài 3

3. Những nhân tố ảnh hưởng tới thu hút vốn FDI 4

II. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ (CỦA NƯỚC NHẬN ĐẦU TƯ) 6

1. Những ảnh hưởng tích cực của FDI 6

1.1. Là nguồn hỗ trợ cho phát triển 6

1.2. Chuyển giao công nghệ 7

1.3. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 8

1.4. Thúc đẩy quá trình dịch chuyển cơ cấu kinh tế 9

1.5. Một số tác động khác 9

2. Những ảnh hưởng tiêu cực của đầu tư trực tiếp nước ngoài 10

2.1. Chuyển giao công nghệ 10

2.2. Phụ thuộc về kinh tế đối với các nước nhận đầu tư 12

2.3. Chi phí cho thu hểt FDI và sản xuất hàng hóa không thích hợp 12

2.4. Những mặt trái khác 13

PHẦN 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN FDI VÀO VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA 15

I. TÌNH HÌNH THU HÚT VỐN FDI 15

1. Một số dự án và số vốn đầu tư 15

2. Về cơ cấu vốn đầu tư 17

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH THU HÚT VỐN FDI 20

1. Những thành tựu, nguyên nhân 20

2. Những hạn chế, nguyên nhân 23

3. Những vướng mắc, trở ngại 26

3.1. Sự cạnh tranh gay gắt trong việc thu hút FDI của các nước của các khu vực 26

3.2. Cơ sở hạ tầng còn yếu kém 26

3.3. Môi trường hệ thống pháp luật còn nhiều bất cập 28

PHẦN 3: NHỮNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT NGUỒN VỐN FDI VÀO VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2003 - 2005 30

I. PHƯƠNG HƯỚNG THU HÚT FDI VÀO VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2003 - 2005 30

II. NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT FDI CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2003 - 2005 31

1. Cải thiện môi trường đầu tư của Việt Nam 31

2. Ổn định kinh tế vĩ mô 34

3. Phát triển nguồn nhân lực để nâng cao khả năng tiếp nhận vốn đầu tư 35

KẾT LUẬN 37

TÀI LIỆU THAM KHẢO 38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY