Thực trạng điều hành lãi suất tín dụng ở Việt Nam và định hướng điều hành lãi suất tín dụng thời gian tới

Lời mở đầu 3

Chương I : Lý luận chung về lãi suất tín dụng. 4

I. Khái niệm về lãi suất tín dụng: 4 Khái niệm lãi suất

II. Những vấn đề cơ bản về lãi suất tín dụng: 4

1. Nguyên tắc xác định lãi suất. 4

2. Các loại lãi suất tín dụng. 4

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến lãi suất tín dụng. 5

4. Ý nghĩa của lãi suất tín dụng trong nền kinh tế thị trường. 5

5. Ngân hàng trung ương và việc điều hành lãi suất. 6

Chương II : Thực trạng điều hành lãi suất tín dụng ở Việt Nam và

định hướng điều hành lãi suất tín dụng thời gian tới.

I. Điều hành lãi suất tín dụng ở Việt Nam - ưu nhược điểm và

tác dụng đối với phát triển kinh tế xã hội. 8

1. Giai đoạn từ trước tháng 3 - 1989. 8

2. Giai đoạn từ tháng 3 - 1989 đến tháng 10 - 1993. 9

3. Giai đoạn từ ngày 01/ 10/ 1993 đến ngày 01/ 01/ 1996. 9

4. Giai đoạn từ sau ngày 01/ 01/ 1996 đến nay. 10

II. Một số ý kiến về hệ thống lãi suất tín dụng và định hướng

điều hành lãi suất tín dụng trong thời gian tới. 16

1. Một số ý kiến về hệ thống lãi suất tín dụng và giải pháp xử lý

những bất hợp lý về lãi suất . 16

2. Định hướng điều hành lãi suất tín dụng ở Việt Nam thời gian tới. 1

Kết luận. 21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY