Thực trạng chất lượng tín dụng ngắn hạn tại sở giao dịch 1- Ngân hàng công thương Việt Nam

Lời nói đầu

Chương 1. Chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại .

I. Tín dụng một hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại

II. Các hình thức tín dụng của ngân hàng thương mại

1. Các hình thức cho vay phân theo ngành nghề .

2. Các hình thức cho vay phân theo tính chất có đảm bảo và không có đảm bảo

2.1 Cho vay có đảm bảo

2.2 Cho vay không có đảm bảo

3. Hình thức cho vay theo thời gian

4. Các hình thức cho vay phân theo theo phương thức hoàn trả

III. Chất lượng tín dụng cho vay và sự cần thiết nâng cao

chất lượng tín dụng của Ngân hàng thương mại.

1. Chất lượng tín dụng

2. Các chỉ tiêu đánh giá chât lượng tín dụng

2.1 Nhóm chỉ tiêu định tính

2.2 Nhóm chỉ tiêu định lượng

3. Các nhân tố ảnh hưởng

3.1 Các nhân tố khách quan

a. Nhân tố môi trường

b. Môi trường pháp lý

c. Trình độ quản lý,chất lượng

3.2 Nhân tố chủ quan của ngân hàng

4. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng

a. Chất lượng tín dụng đối với ngân hàng thương mại

b. Chất lượng tín dụng đối với nhà đầu tư

c. Chất lượng tín dụng đối với xã hội

III Quy trình đảm bảo chất lượng cho vay của ngân hàng

1.Qúa trình thẩm định

1.1 Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

1.2 Phân tích tình hình tài chính và khả năng thanh toán của doanh nghiệp

2. Quá trình giám sát

3. Quá trình thu nợ

Chương II. Thực trạng chất lượng tín dụng ngắn hạn tại sở giao dịch 1- NHCT –Việt Nam

I. Khái quát về sở giao dịch 1-NHCT VN.

1. Ngân hàng công thương Việt Nam

2. Sở giao dịch 1 ngân hàng công thương Việt Nam

2.1. Cơ cấu tổ chức

2.2. Các hoạt động nghiệp vụ

2.2.1. Huy động vốn

2.2.2 Hoạt động tín dụng

2.2.3. Các hoạt động khác.

II. Thực trạng chất lượng tín dụng ngắn hạn tại Sở Giao dịch I Ngân hàng công thương

1. Tình hình huy động vốn ngắn hạn.

2. Thực trạng hoạt động cho vay ngắn hạn.

2.1 Đối tượng khách hàng có quan hệ với Sở Giao dịch I

2.2 Những thuận lợi và khó khăn trong cho vay ngắn hạn.

2.3 Tình hình cho vay ngắn hạn.

3. Đánh giá chất lượng tín dụng ngắn hạn tại Sở giao dịch 1-NHCT VN .

3.1 Doanh số cho vay

3.2 Kết quả hoạt động.

3.3 Chất lượng tín dụng

3.4 Những hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng ngắn hạn

Chương 3: một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tái Sở giao dịch 1-NHCT VN

I. Định hướng phát triển của Sở giao dịch 1-NHCT VN

II. Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn

III. Kiến nghị

1. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước

2. Kiến nghị với Ngân hàng Công thương trung ương

Kết luận

Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY